Advocaat

Jeffrey Groen

Sinds januari 2020 is Jeffrey werkzaam bij Holla legal & tax op de business unit Gezondheidsrecht. Als advocaat is hij actief in de volle breedte van het gezondheidsrecht, bijvoorbeeld op het gebied patiëntenrechten, klacht- en tuchtrecht, samenwerkingsvraagstukken en -geschillen, regulering en zorginkoop en privacy in de zorg.


Voordat Jeffrey bij Holla startte rondde hij de bachelor Rechtsgeleerdheid en de master Gezondheidsrecht af aan de Universiteit van Amsterdam en studeerde hij aan de Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne in Parijs. Al tijdens zijn studie deed Jeffrey ervaring in het gezondheidsrecht op bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag en het Amsterdam UMC, locatie AMC.


Nadat de interesse voor zorg hem met de paplepel werd ingegoten, heeft Jeffrey vanaf het moment dat hij rechten ging studeren bewust gekozen voor het gezondheidsrecht. Het rechtsgebied snijdt door vrijwel alle rechtsgebieden heen en zorgt voor Jeffrey telkens voor nieuwe uitdagingen.


Lees hier Jeffrey's publicaties in de vakpers.

Jeffrey Groen

Nevenactiviteiten

  • GZR-Updates / Redacteur
  • Journaal GGZ en Recht (JGGZR) / Redactielid
  • Jurisprudentie Gedwongen zorg (JGz) / Gastannotator
  • Sdu Commentaar Gedwongen zorg / Auteur Wet zorg en dwang

Opleiding

  • 2023, Grotius Academie / Gezondheidsrecht
  • 2020, Universiteit van Amsterdam / Bachelor Rechtsgeleerdheid
  • 2019, Universiteit van Amsterdam / Master Publiekrecht: Gezondheidsrecht

Jeffrey heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Gezondheidsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nieuwsartikelen

Geschreven door Jeffrey Groen

Alle nieuwsartikelen
Alle nieuwsartikelen