Gezondheidsrecht

Bent u een vrije beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, een verzekerde of zorgverzekeraar, bestuurder van of werkzaam bij een zorginstelling? Al deze categorieën van deelnemers aan de gezondheidszorg adviseren wij of staan wij bij in zowel civielrechtelijke, tuchtrechtelijke als strafrechtelijke procedures.

Wij adviseren u over onder andere de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de wet BIG, het medisch tuchtrecht, de Wet bescherming persoonsgegevens, het klachtrecht, de Wet Bopz, de Zorgverzekeringswet, de overeenkomsten met zorgverzekeraars, maatschapsovereenkomsten en overeenkomsten in het kader van de het op te richten medisch specialistisch bedrijf.

Holla ontzorgt

Wij zijn zelf werkzaam geweest in de zorgbranche en weten hoe het reilt en zeilt in deze wereld en waar u tegen aan loopt. Ook spreken wij de taal van de hulpverlener. Daardoor zijn wij echt thuis in de gezondheidszorg en kunnen wij u effectief begeleiden. Zowel wat betreft juridische adviezen, als ook ten aanzien van bemiddeling of procedures wanneer dat nodig is. Verder ondersteunen wij u bij aanbestedingen, beleidsontwikkeling, organisatieaanpassingen, samenwerkingsvormen en nieuwe organisatiestructuren. Wij nemen u de juridische zorgen uit handen, want uw belang telt!

Zorgadvocaten met kennis van zaken? Kijk verder op deze pagina.

 

Whitepaper WKKgz (Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg)

Op 1 januari 2016 is de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) in werking getreden en heeft tot gevolg dat binnen instellingen en door hulpverleners het nodige zal moeten worden gedaan om aan de wet te voldoen. Zo zal moeten worden gekeken naar de (laagdrempelige) klachtopvang en de mogelijkheid van een geschilbeslechting die aan door de wetgever gestelde eisen voldoet. Ook in de communicatie met de cliënt/patiënt over mogelijk gemaakte fouten dient er aandacht aan de nieuwe wet besteed te worden alsmede aan de dossiervoering. Door middel van deze whitepaper geven wij u wat meer achtergrondinformatie en gaan specifiek in op de relatie tussen de Wkkgz en het verhaal van zorggerelateerde schade.

  • Download de whitepaper

    Vul hieronder uw gegevens in en ontvang gratis de Whitepaper over WKKgz!

Advocaten in Gezondheidsrecht

Rolinka Wijne, Wetenschappelijk Bureau

Jacqueline de Vries