Gezondheidsrecht

Bij Holla legal & tax voelen we ons thuis in de zorg. Door onze jarenlange ervaring in de zorg spreken wij de taal van de hulpverlener en kunnen wij u effectief begeleiden. Ons team zorgspecialisten adviseert en procedeert over specifieke gezondheidsrechtelijke vraagstukken. Tot onze cliënten rekenen wij voornamelijk ziekenhuizen, klinieken, medisch specialistische bedrijven en andere zorginstellingen en zorgverleners. We zijn actief in onder meer de medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, ambulancezorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.

U kunt bij onze advocaten gezondheidsrecht terecht voor advies en bijstand op het vlak van onder andere:

 • Patiëntenrechten (WGBO)
 • Kwaliteit van zorg, klachten en geschillen
 • Medisch tuchtrecht (Wet BIG) en verenigingstuchtrecht
 • Verplichte zorg (Wvggz) en onvrijwillige zorg (Wzd)
 • Toezicht en handhaving door onder meer de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit
 • Samenwerkingen in de zorg en bijbehorende contractering
 • Bijstand bij en in geschillen binnen of met het MSB of de maatschap of coöperatie, waaronder trajecten disfunctioneren
 • Opleidings- en registratievraagstukken (Wet BIG)
 • Bekostiging en tariefregulering
 • Zorgverzekeringsrecht en langdurige zorg (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg)
 • Het sociaal domein (Wmo 2015 en Jeugdwet)
 • Privacywetgeving (AVG, Wabvpz en de voorgestelde Wegiz)
 • Governancevraagstukken zoals medezeggenschap in de zorgorganisatie, (positionering van) cliëntenraden en samenwerkingen in de zorg in brede zin

Een allround kantoor

Veel juridisch advies binnen de zorg raakt ook andere rechtsgebieden. Daarom hebben wij, om u over de hele breedte te kunnen adviseren, binnen elke business unit een of meerdere advocaten die zich specialiseren in de zorgsector. Dus ook als u advies nodig heeft op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsrecht, ondernemingsrecht, aanbestedingsrecht, mededingingsrecht, fiscaal recht, strafrecht of privacyrecht, hebben wij de juiste kennis en ervaring in huis.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Ook kunt u zich op deze pagina aanmelden om meldingen te ontvangen over aankomende evenementen. Zo organiseren wij seminars en juristendebatten over uiteenlopende onderwerpen binnen de zorg en het gezondheidsrecht.

Uw kennis verbreden?

Hier vindt u de beschikbare informatie en whitepapers in de sector Zorg en Welzijn: