Gezondheidsrecht

Bent u een vrije beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, een verzekerde of zorgverzekeraar, bestuurder van of werkzaam bij een zorginstelling? Al deze categorieën van deelnemers aan de gezondheidszorg adviseren wij of staan wij bij in het Gezondheidsrecht. Zowel in zowel civielrechtelijke, tuchtrechtelijke als strafrechtelijke procedures.

Wet en regelgeving in de zorg

Zorgorganisaties hebben te maken met zeer uiteenlopende wet- en regelgeving. Wij adviseren u over onder andere de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de wet BIG, het medisch tuchtrecht, de Wet bescherming persoonsgegevens, het klachtrecht, de Wet Bopz, de WKKGZ, de Zorgverzekeringswet, de overeenkomsten met zorgverzekeraars, maatschapsovereenkomsten en overeenkomsten in het kader van de het op te richten medisch specialistisch bedrijf.

Gezondheidsrecht. Holla ontzorgt!

Wij zijn zelf werkzaam geweest in de zorgbranche en weten hoe het reilt en zeilt in deze wereld en waar u tegen aan loopt. Ook spreken wij de taal van de hulpverlener. Daardoor zijn wij echt thuis in de gezondheidszorg en kunnen wij u effectief begeleiden. Zowel wat betreft juridische adviezen, als ook ten aanzien van bemiddeling of procedures wanneer dat nodig is. Verder ondersteunen wij u bij aanbestedingen, beleidsontwikkeling, organisatieaanpassingen, samenwerkingsvormen en nieuwe organisatiestructuren. Wij nemen u de juridische zorgen uit handen, want uw belang telt!

Zorgadvocaten met kennis van zaken? Kijk onderaan op deze pagina.

Op de hoogte blijven op het gebied van de ontwikkelingen in de Gezondheidszorg?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Gezondheidsrecht? Volg onze blog
Of download onderstaande whitepaper.

Whitepaper WKKgz (Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg)
Op 1 januari 2016 is de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) in werking getreden en heeft tot gevolg dat binnen instellingen en door hulpverleners het nodige zal moeten worden gedaan om aan de wet te voldoen. Zo zal moeten worden gekeken naar de (laagdrempelige) klachtopvang en de mogelijkheid van een geschilbeslechting die aan door de wetgever gestelde eisen voldoet. Ook in de communicatie met de cliënt/patiënt over mogelijk gemaakte fouten dient er aandacht aan de nieuwe wet besteed te worden alsmede aan de dossiervoering. Door middel van deze whitepaper geven wij u wat meer achtergrondinformatie en gaan specifiek in op de relatie tussen de Wkkgz en het verhaal van zorggerelateerde schade.

Zorg & Welzijn

De Zorg- en Welzijnssector is complex en volop in beweging. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld aan kwaliteit en transparantie. Vele buitenstaanders bemoeien zich met de zorg. Wij hebben jarenlange ervaring binnen de sector Zorg & Welzijn. Wij beschikken niet alleen over de juridische kennis, wij zijn ook daadwerkelijk werkzaam geweest in de zorg. Samen met u delen wij deze passie voor de zorg en het zorgen voor de mensen. Zo kunnen wij u en uw organisatie effectief begeleiden.

In de sector Zorg & Welzijn kunnen juridische kwesties op zeer uiteenlopende terreinen spelen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidsrecht, vastgoed, aansprakelijkheid en verzekeringen, bestuursrecht, arbeidsrecht of ondernemingsrecht. U kunt daarbij denken aan samenwerking in de zorg, financiering van de zorg en kwaliteit waartoe het medisch tuchtrecht hoort. Doordat wij vanuit diverse expertises onze krachten bundelen kunnen wij uw organisatie juridische dienstverlening op maat aanbieden. Ook ondersteunen wij u bij aanbestedingen, beleidsontwikkeling, organisatieaanpassingen, samenwerkingsvormen en nieuwe organisatiestructuren.

In een sector waarin op juridisch gebied zoveel diverse zaken kunnen spelen hechten wij veel waarde aan proactiviteit. Wij zijn niet alleen…

Advocaten in Gezondheidsrecht

Rolinka Wijne, Wetenschappelijk Bureau

Jacqueline de Vries

Spring naar toolbar