Gezondheidsrecht

Bent u een zorgaanbieder of werkzaam in de gezondheidszorg? Bijvoorbeeld een ziekenhuis, zorginstelling, zelfstandig behandelcentrum, maatschap, medisch-specialistisch bedrijf, beroepsbeoefenaar of anderszins werkzaam in de gezondheidszorg? Of u nu werkzaam bent in de ziekenhuiszorg, ouderenzorg, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, eerstelijnszorg of geestelijke gezondheidszorg: wij adviseren u graag of staan u graag bij op het gebied van het recht van de zorg, oftewel het gezondheidsrecht. Daarbij kunt u denken aan civielrechtelijke, tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en arbitrale kwesties en ook procedures.

Expertise in de zorg

In de zorg is veel en zeer uiteenlopende wet- en regelgeving van toepassing. Die wet- en regelgeving is ook nog eens continu in beweging. Wij houden alle ontwikkelingen goed bij. Wij adviseren u over en begeleiden u dan ook graag bij onder andere vragen over de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de kwaliteit van zorg, het klachtrecht, het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Wkkgz) en natuurlijk het medisch tuchtrecht (Wet BIG). Maar ook kunt u bij ons terecht met kwesties over bijvoorbeeld het zorgverzekeringsrecht, de langdurige zorg, het sociaal domein (Wmo 2015 en Jeugdwet), het medezeggenschapsrecht in de zorg (Wmcz 2018) en privacywetgeving (AVG, Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg en de voorgenomen Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg). Bijzondere aandacht hebben wij voor de wet- en regelgeving voor zorg en dwang op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet forensische zorg (Wfz).

Ook adviseren en begeleiden wij u graag bij het opzetten van samenwerkingen in de zorg en governancevraagstukken, bijvoorbeeld bij aanbestedingen, beleidsontwikkeling, organisatieaanpassingen en het ontwikkelen en vormgeven van nieuwe organisatiestructuren. Is uit een samenwerking een geschil ontstaan, dan staan wij u graag bij met het vinden van een oplossing. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld geschillen tussen zorgaanbieders, maatschapsgeschillen of geschillen binnen of met het medisch-specialistisch bedrijf, maar ook geschillen met de zorgverzekeraar. Ook hebben wij ruime ervaring met het begeleiden van (mogelijk) disfunctionerende medisch specialisten, opleidings- en registratiegeschillen.

Gezondheidsrecht: Holla ontzorgt!

Enkelen in ons team zijn zelf werkzaam geweest in de zorgsector. Daardoor en door onze jarenlange ervaring weten wij hoe het reilt en zeilt in deze wereld en waar u tegenaan loopt. Wij spreken de taal van de zorgverlener en kunnen u daardoor effectief begeleiden. Het kan dan gaan om juridische adviezen, maar ook bijstand bij onderhandelingen, bemiddeling of procedures, wanneer dat nodig is. Wij nemen uw juridische zorgen uit handen.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Uw kennis verbreden?

Hier vindt u de beschikbare informatie en whitepapers in de sector Zorg en Welzijn: