Operational excellence

CO₂-neutraal en

ISO-gecertificeerd

Met deze normeringen verankert Holla het optimale verloop van bedrijfsprocessen, de hoge uitvoerende kwaliteit en maximale resultaten. Voor ons kantoor zelf, maar vooral ook voor onze cliënten.

Header - Operational excellence

CO₂-neutraal

Onderzoeksbureau Groenbalans heeft ons geholpen om CO₂-neutraal te worden en te blijven. Groenbalans ondersteunt organisaties op hun weg naar duurzaam en toekomstbestendig ondernemen. Dit doen ze onder andere door middel van de internationale meetmethode Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Hierbij wordt er gekeken naar drie scopes:

  1. De directe CO₂-uitstoot. Veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie;
  2. De indirecte uitstoot van CO₂. Door opwekking van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte;
  3. De indirecte uitstoot van CO₂. Veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie.

ISO 9001 en 14001 gecertificeerd

In 2016 zijn wij ISO 9001 en 14001 gecertificeerd. Deze certificering is 3 jaar geldig. Daarna moet je als organisatie opnieuw aantonen dat je nog steeds aan alle gestelde kwaliteits- en milieueisen voldoet. In 2019 en vervolgens in 2022 hebben de auditors van Lloyd’s Register ons uitgebreid gecontroleerd aangaande de ISO-hercertificeringen. Uit deze beide audits bleek telkens dat wij erg goed scoorden en dus nog steeds voldoen aan de eisen van beide certificeringen. Uiteraard zijn wij zeer tevreden met deze beide hercertificeringen, mede omdat Holla legal & tax hiermee één van de weinige advocatenkantoren is die beide certificaten bezit.

Wat houden de ISO-normeringen in?

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid zijn vastgelegd, bekend zijn bij de medewerkers en worden nageleefd. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid, door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit bovendien kunnen aantonen.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Met zo’n systeem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.

Zowel ISO 9001 en 14001 voldoen aan de 2015 norm.

Doelstellingen en maatregelen in detail

Over de achtergronden en invulling van onze ISO-certificering en over hoe Holla milieu- en kwaliteit sturing in de praktijk heeft doorgevoerd, vertellen we u in een persoonlijk gesprek graag meer. Bent u hierin geïnteresseerd, dan vragen wij u om een telefonische afspraak te maken.

ISO 9001 ISO 14001 RGB