Nieuws

Top 5 meest gelezen blogs gezondheidszorg 2022

Gepubliceerd op 23 dec. 2022

I Stock 1189302646
Ons sectorteam Zorg zit dicht op alle (juridische) actualiteiten in de zorg. Onze kennis delen we graag, zoals in onze blogs over recente rechtspraak of nieuwe wet- en regelgeving. Zodoende houden wij zorgaanbieders en beroepsbeoefenaren op een laagdrempelige manier op de hoogte van wat er in de sector speelt. Aan het einde van 2022 kijken wij graag terug op het afgelopen jaar. Welke van onze blogs werden het meest gewaardeerd? Onze top 5:

1. Waarschuwingsplicht zorgaanbieder uitblijven verzekeringsdekking?

Een opvallende uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. Een patiënt was vooraf niet door het ziekenhuis gewaarschuwd dat haar verzekering de kosten van een behandeling niet geheel dekte. De patiënt stelde dat het ziekenhuis haar vooraf had moeten waarschuwen. De rechtbank meent van niet. Anna de Nijs heeft deze uitspraak toegelicht. BLOG 1

2. Governance zorgaanbieders

Wet- en regelgeving rondom governance in de zorg is in de afgelopen jaren sterk gewijzigd. Wat er is veranderd heeft Erik Luijendijk op hoofdlijnen uiteengezet. In november publiceerde Erik Luijendijk ook het artikel ‘Governance van zorginstellingen: een overzicht van inrichtingsvereisten’ in het Maandblad voor Ondernemingsrecht. BLOG 2 ARTIKEL IN ONDERNEMINGSRECHT

3. Inzage in medische gegevens door juristen beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar?

Over de (on)mogelijkheid om als aangesproken hulpverlener zonder verkregen machtiging van de (ex-)patiënt medische gegevens te verstrekken aan (de juristen van) de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar heeft de Rechtbank Rotterdam prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Rolinka Wijne heeft op deze vraag gereflecteerd en is van mening dat inzage niet is toegestaan. BLOG 3

4. Verkoop van een zorgpraktijk: juridische aspecten

Bij de (ver)koop van een zorgpraktijk komt veel kijken, ook op juridisch vlak, zowel voor de verkopende als kopende partij. Erik Luijendijk heeft een aantal belangrijke juridische aspecten uitgelicht. BLOG 4

5. Onterechte afwijzing op aanvraag registratie in BIG-register

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een afwijzend besluit van de Minister voor Medische Zorg op een aanvraag van een Duitse “Apothekerin” om als apotheker in het zogenoemde BIG-register te worden geregistreerd, vernietigd. De Afdeling bepaalt dat de minister een nieuw besluit moet nemen. Jeffrey Groen heeft deze uitspraak toegelicht. BLOG 5

Meer kennis over de zorg?

Meer bijdragen van ons Zorgteam zijn te vinden op onze kennispagina. Daarnaast kunt u zich opgeven voor ontvangst van onze maandelijkse nieuwsbrief en ons jaarlijkse zorgseminar op donderdag 2 februari 2023 via onderstaande buttons: AANMELDEN NIEUWSBRIEF AANMELDEN ZORGSEMINAR

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief