Topics

ESG-Team

Met een steeds luider wordende roep tot verduurzaming van de maatschappij worden drie letters steeds belangrijker in het bedrijfsleven: ESG. ESG staat voor ‘Environmental’, ‘Social’ en ‘Governance’, en verwijst naar criteria op milieu-, sociaal en bestuursgebied aan de hand waarvan de mate van duurzaamheid van een onderneming kan worden gemeten.

Topic - ESG Team

Op zowel nationaal als internationaal niveau wordt in rap tempo ESG-wetgeving ontwikkeld die ondernemingen aanspoort om verder te verduurzamen. Waar sommige verduurzamingswetgeving betrekking heeft op rapportageverplichtingen op het gebied van duurzaamheid, legt andere regelgeving een concrete zorgplicht op ondernemingen om hun bedrijfsvoering verantwoord en duurzaam in te richten. Deze voortvarende juridische ontwikkelingen roepen logischerwijs vragen op bij ondernemingen van alle soorten en maten.

Het ESG-team van Holla staat voor u klaar met ESG-advies op maat. Dit multidisciplinaire team is op de hoogte van de complexe en snel veranderende juridische context waarbinnen uw onderneming zich bevindt. Wij zetten voor u de belangrijkste ontwikkelingen uiteen en helpen u waar nodig met het integreren van ESG-wetgeving in uw onderneming. Zo gaat uw onderneming, samen met Holla, duurzaam de toekomst in.

 • Arbeidsrecht
 • Commerciële contracten
 • Corporate governance
 • Corporate/M&A
 • Huurrecht
 • ICT
 • Intellectueel Eigendom
 • Litigation
 • Overheid
 • Privacy
 • Vastgoed

In dit kader bieden wij u onder meer de volgende diensten aan:

 • Risicobeheer en beoordelen compliance t.a.v. geldende en aankomende ESG-wetgeving.
 • Opstellen en beoordelen van overeenkomsten en andere al dan niet verplichte (beleids)documenten op het gebied van ESG.
 • Presentaties en cursussen op het gebied van ESG en de daarbij behorende relevante wetgeving.
 • Bijstand in juridische geschillen gerelateerd aan ESG.

Meer weten?

Bekijk de artikelen en video in onze blogreeks:

De komende maanden zullen wij u over verschillende ESG-onderwerpen informeren. Houdt u daarvoor onze kanalen in de gaten.

Heeft u behoefte aan juridisch ESG-advies voor uw onderneming of heeft u andere vragen? Neem dan direct contact op met één van onze experts.

Alissa Tonerloo

Heeft u een vraag?

Alissa van Tongerloo

 • Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht
 • Commerciële Contracten
 • Sportrecht
 • M&A
+31 (0) 88 44 02 446 a.vantongerloo@holla.nl