Expertises

Gezondheidsrecht

Wij voelen ons thuis in de zorg. Door onze jarenlange ervaring in de sector spreken wij de taal van de zorg en kunnen wij onze cliënten effectief begeleiden. Ons team van zorgspecialisten adviseert en procedeert over specifieke gezondheidsrechtelijke vraagstukken.

Gezondheidsrecht

Wij hebben ruime ervaring met procedures bij onder meer rechtbanken en gerechtshoven, het Scheidsgerecht Gezondheidszorg, arbitragecommissies en sectorale klachten- en geschilleninstanties. Ook verlenen wij regelmatig bijstand bij controles door zorgverzekeraars en toezicht door externe toezichthouders, waaronder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Verder staan wij cliënten bij in mediationtrajecten.

Wij zijn actief in de care en cure, waaronder de medisch-specialistische zorg, eerstelijnszorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, ambulancezorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Tot onze cliënten behoren onder meer ziekenhuizen, klinieken, medisch specialistische bedrijven, verpleeghuizen, gehandicapteninstellingen, instellingen voor psychiatrische zorg en (samenwerkingsverbanden van) individuele beroepsbeoefenaren. Onderwerpen waar wij in de praktijk veelvuldig over adviseren en/of procederen zijn hieronder uiteengezet.

Veel juridisch advies binnen de zorg raakt ook andere rechtsgebieden. Om u over de hele breedte te kunnen adviseren hebben wij binnen elke expertise één of meerdere advocaten die zich specialiseren in de zorgsector. Dus ook als u advies nodig heeft op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsrecht, ondernemingsrecht, aanbestedingsrecht, mededingingsrecht, fiscaal recht, strafrecht of privacyrecht, hebben wij de juiste kennis en ervaring in huis.

Onderwerpen waarover wij adviseren en/of procederen per thema
 • Governance (bestuur en toezicht)
 • Medezeggenschap cliënten
 • Samenwerkingsverbanden en -conflicten
 • Toe- en uittreding en goodwill
 • Contractering
 • Praktijkovernames en bijbehorende goedkeuringstrajecten NZa en ACM
 • Marktordening en tariefregulering
 • Privacy en gegevensbescherming
 • Zorginkoop
 • Zorgvastgoed en meldingen bij het College sanering zorginstellingen
 • Patiëntenrechten
 • Kwaliteit van zorg
 • Medisch klacht- en tuchtrecht
 • Disfunctioneren
 • Opleiding en (BIG-)registratie
 • Verplichte en onvrijwillige zorg
 • Sociaal domein (maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg)

 • Controles door zorgverzekeraars en zorgkantoren (materiële-, formele en fraudecontroles)
 • Extern toezicht door de IGJ, NZa, ACM en AP

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en aankomende evenementen?

Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief Gezondheidsrecht waarin wij aandacht besteden aan actuele ontwikkelingen binnen het gezondheidsrecht en een periodieke update geven van rechtspraak en aankomende wet- en regelgeving. Op deze manier blijft u ook op de hoogte van aankomende evenementen. Ons team gezondheidsrecht verzorgt regelmatig seminars en andere bijeenkomsten over actuele thema’s op het terrein van de zorg en het gezondheidsrecht.

Uw kennis verbreden?

Bekijk de bijdragen van onze specialisten gezondheidsrecht.

Erik Luijendijk

Heeft u een vraag?

Erik Luijendijk

 • Gezondheidsrecht
+31 (0) 88 44 02 378 e.luijendijk@holla.nl

Onze mensen

Experts op het gebied van Gezondheidsrecht