Nieuws

Van Wmo naar Wlz

Gepubliceerd op 18 feb. 2021

Onze mensen

Psyche
De overgang van Wmo naar Wlz Per 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg (‘Wlz’) gewijzigd. Onder meer is artikel 3.2.1 aangepast. Deze aanpassing heeft tot gevolg dat ook cliënten met een psychische stoornis in aanmerking komen voor een indicatie op grond van de Wlz. Voorheen vielen deze cliënten vaak onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (‘Wmo’) 2015, en/of (soms) de Zorgverzekeringswet (‘Zvw’). Wij merken in onze praktijk dat de overgang van bepaalde cliënten van de Wmo naar de Wlz niet altijd even gemakkelijk verloopt. Het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 is namelijk veel hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat vertraging in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren. Veel cliënten die wel al een indicatie hebben aangevraagd, hebben die tot op heden van het CIZ nog niet gekregen. Sommige cliënten hebben al wel een indicatie, maar kunnen die door achterstanden bij het zorgkantoor nog niet te gelde maken. De betrokken partijen – VWS, ZN/Zorgkantoren, VNG/gemeenten en CIZ – hebben dit ook gesignaleerd en daarom een zogenaamde ‘Overgangswerkwijze’ geformuleerd en afgesproken. Door de betrokken partijen wordt beoogd dat de afhandeling zo spoedig mogelijk in 2021 wordt afgerond. Deze zal echter zeker ook het eerste kwartaal van 2021 in beslag nemen. Op grond van de Overgangswerkwijze houdt de cliënt met zorg in natura zorg uit de Wmo tot de Wlz-indicatie is gesteld door het CIZ. Ook na de indicatiestelling blijft de huidige zorg doorlopen tot de zorgtoewijzing is ingeregeld via het zorgkantoor. Bij pgb geldt: mensen bij wie de Wlz-indicatie na 1 januari ingaat, houden hun Wmo-pgb totdat het zorgkantoor heeft besloten dat een pgb wordt toegekend. Wilt u meer weten? Wij informeren u graag!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief