Topics

WHOA

Dankzij de WHOA kan de rechter een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers goedkeuren, waarbij alle betrokkenen aan het akkoord gebonden worden

I Stock 467043842

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) maakt het voor ondernemingen in financieel ‘zwaar weer’ mogelijk om hun schulden te herstructureren door middel van een onderhands akkoord met de schuldeisers en aandeelhouders. Op deze wijze kan een eventueel faillissement worden voorkomen of een gecontroleerde stopzetting en afwikkeling van de onderneming worden bewerkstelligd.

Dankzij de WHOA kunnen ondernemingen die verwachten op korte termijn niet meer aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, hun schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord aanbieden. Indien onder de schuldeisers voldoende draagvlak bestaat voor het akkoord kan de betreffende onderneming vervolgens het akkoord ter goedkeuring voorleggen aan de rechtbank. Indien de rechterbank het akkoord homologeert (goedkeurt), wordt het akkoord bindend voor alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders.

Een groot voordeel van de wet is dat een eventueel akkoord ook opgelegd kan worden aan schuldeisers die tegenstemmen. Dit was vóór 1 januari 2021 niet mogelijk. Deze wet kan daarom voorkomen dat levensvatbare ondernemingen (onnodig) in een faillissementssituatie terechtkomen.

JAN DINGEMANS LR

Heeft u een vraag?

Jan Dingemans

  • Financiering, Zekerheden & Insolventie
+31 (0) 88 44 02 363 j.dingemans@holla.nl