German Desk

Juridische ondersteuning voor zakendoen in Duitsland

German desk

German Desk

Klicken Sie hier für Deutsch

De advocaten van de German Desk van Holla legal & tax ondersteunen ondernemers die zaken doen in Duitsland of die dit willen gaan doen. Wij ondersteunen daarnaast ook verschillende Duitse organisaties en (overheids-)instanties bij juridische vraagstukken en geschillen in Nederland. Wij spreken vloeiend Duits en kennen de zakelijke cultuur van Duitsland.

Zaken doen en juridische ondersteuning is in Duitsland aanzienlijk anders dan in Nederland. De German Desk van Holla legal & tax helpt u bij het maken van de vertaalslag, wanneer het gaat om de juridische, taalkundige en culturele verschillen. U kunt hierdoor als ondernemer succesvol de Duitse markt betreden en u zult altijd goed geïnformeerd worden over zaken met raakvlakken tussen Duitsland en Nederland.

Wij adviseren onze cliënten over verschillende juridische kwesties, waaronder:

 • Geschillen en procedures waarbij Duitse partijen zijn betrokken
 • Fusies en overnames
 • Commerciële contracten en onderhandelingen (bijvoorbeeld franchise, agentuur, distributie, partnerships, samenwerkingen, etc.)
 • Transport en vervoer van producten
 • Intellectuele eigendomsrechten (octrooien, merken, modellen, auteursrechten, licenties)
 • Aansprakelijkheidskwesties
 • Incasso’s en beslagen
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Vastgoed en huur
 • Herstructureringen en faillissementen
 • Mededinging en aanbesteding


Ons track record

Ervaring met Nederlandse ondernemingen in Duitsland:
 • Het adviseren van een onderneming bij het opstellen van algemene voorwaarden die zoveel mogelijk moesten lijken op de Nederlandse voorwaarden voor een zusteronderneming in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.
 • Procedures voor de Nederlandse rechter waarbij Duits recht van kracht is, bijvoorbeeld als het gaat om gebrekkige producten uit Duitsland.
 • Het adviseren van een partij die betrokken is bij een rechtszaak in Duitsland met betrekking tot Nederlands recht over agentuurovereenkomsten.
 • Het adviseren van een onderneming bij onderhandelingen over leverancierscontracten.
 • Toetsing van Duitse contracten en vergunningen als onderdeel van een juridische audit en een juridisch onderzoek in verband met een fusie of overname.
 • Onderhandelingen over vermeende aansprakelijkheid.
 • Het opstellen van Duitse contracten in het kader van een fusie.
 • Het adviseren van een vennootschap over de mogelijkheid tot verrekenen van vermeende schulden en vorderingen.
 • Het bijstaan van een onderneming in een conflict tussen aandeelhouders.
Ervaring met Duitse ondernemingen in Nederland:
 • Het adviseren van een Duits bedrijf bij de oprichting van een vestiging in Nederland, dit omvatte de keuze van de optimale rechtsvorm en uitleg van de Nederlandse wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten, ziekte en ontslag van werknemers en belastingrecht.
 • Onderhandelingen met Nederlandse handelspartners.
 • Het adviseren over Nederlands recht in Duitse gerechtelijke procedures.
 • Het adviseren over contracten met Nederlandse distributeurs.
 • Het bijstaan bij het innen van aanzienlijke vorderingen in Nederlandse gerechtelijke procedures en beslagen.
 • Het adviseren van een Duitse onderneming met activiteiten in Nederland over contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid door een onrechtmatige daad.
 • Het bijstaan van een Duitse onderneming in een tuchtrechtelijke procedure met betrekking tot het handelen van een Nederlandse belastingadviseur.
 • Het adviseren van een Duitse onderneming die een Nederlandse importeur beschuldigde van vermeende gebreken.