Nieuws

Update Wet BIG

Gepubliceerd op 21 dec. 2020

Onze mensen

Plaatje nieuwsbericht 2

Met 2021 in aantocht geven wij u een update van een aantal aan de Wet BIG gerelateerde onderwerpen.

I. Nog geen handhaving op bekendmaken BIG-registratienummer

Al langer is bekend dat er per 1 januari 2021 een wijziging van het Registratiebesluit BIG in aantocht is. Op grond daarvan worden BIG-geregistreerde zorgverleners in bepaalde situaties verplicht hun BIG-registratienummer bekend te maken (zie ook ons eerdere nieuwsbericht hierover). Specifiek komt de verplichting er op neer dat zorgverleners hun BIG-registratienummer bekend moeten maken:

  • wanneer patiënten hen daartoe verzoeken;
  • bij het gebruik van hun naam op hun website of de website van hun werkgever;
  • in de ondertekening van e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden.

Eerder was er ook sprake van dat het BIG-registratienummer ook op andere plekken moest worden vermeld, zoals in wachtruimte. Dat is niet meer aan de orde.

Gedurende enige tijd was onduidelijk welke invloed de coronacrisis op de inwerkingtreding van de wijziging en de handhaving daarop zou hebben. Inmiddels is duidelijk dat er voorlopig geen handhaving op de wijziging zal plaatsvinden. Zodra er meer duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis wordt bekend gemaakt wanneer zorgverleners aan de verplichting moeten gaan voldoen. Zorgverleners krijgen dan minimaal een half jaar de tijd om de verplichting te implementeren.

II. Gevolgen Brexit

Het verlaten van het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) van de Europese Unie (‘EU’) per 31 januari 2020 heeft ook gevolgen voor werkgevers en zorgverleners. Tot 31 december 2020 geldt nog een overgangsperiode waarin alle EU-regels nog voor het VK gelden. Na 1 januari 2021 wordt het VK gezien als zogenoemd ‘derde land’. Dit heeft ook gevolgen voor de snelle automatische erkenning van diploma’s uit het VK. Op de website van het BIG-register is een overzicht gepubliceerd van wat de Brexit en het eindigen van de overgangsperiode op 31 december 2020 in bepaalde gevallen betekent.

III. Omzetting specialisaties verpleegkundigen

Per 1 januari 2021 treedt een wijziging van de ‘Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten’ in werking. Deze Regeling regelt een zelfstandige bevoegdheid voor verpleegkundig specialisten voor het indiceren, uitvoeren en delegeren van voorbehouden handelingen. Op dit moment zijn er vier verpleegkundige specialismen: acute zorg, preventieve zorg, intensieve zorg en chronische zorg. De wijziging van de Regeling betekent concreet, dat een omzetting plaatsvindt van deze verpleegkundige specialismen naar één nieuw verpleegkundig specialisme: Algemene Gezondheidszorg (‘AGZ’).

De aanleiding voor de wijziging is dat het onderscheid niet langer efficiënt werd geacht en ook teveel overlap kende. De samenvoeging moet mogelijk maken dat de verpleegkundig specialisten AGZ ruimte en mogelijkheden krijgen om waar nodig breder te kunnen behandelen dan het enkele deelgebied waarvoor zij eerst bevoegd waren. Voor de specialismen acute zorg en intensieve zorg geldt dat deze per 1 januari 2021 direct worden omgezet. Voor de specialismen chronische zorg en preventieve zorg geldt een overgangsregeling. Deze specialismen krijgen aanvullende bevoegdheden en moeten eerst een aanvullend scholingsprogramma volgen. Door de samenvoeging blijven er straks twee verpleegkundig specialismen over: AGZ en geestelijke gezondheidszorg (‘GGZ’).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief