French Desk

Wij beheersen de Franse taal en zijn goed bekend met de zakelijke cultuur

French desk

French Desk

Cliquez ici pour le français

De advocaten van de French Desk van Holla legal & tax ondersteunen ondernemers die zaken doen in Frankrijk of die dit willen gaan doen. Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van ondernemers die zaken doen in Frankrijk of die dit van plan zijn. Daarnaast ondersteunen wij verschillende Franse bedrijven en (overheids-)instanties met juridische kwesties en procedures in Nederland. Wij beheersen de Franse taal uitstekend en kennen de zakelijke cultuur van Frankrijk.

Het juridische en zakelijke klimaat in Frankrijk verschilt aanzienlijk van het Nederlandse. De French desk van Holla legal & tax kan met u samen de juridische, taalkundige en culturele vertaalslag maken zodat u als ondernemer succesvol de Franse markt kunt betreden of in zaken met raakvlakken tussen Nederland en Frankrijk goed geïnformeerd wordt.

Wij adviseren onze cliënten over verschillende juridische kwesties, waaronder:

 • Geschillen en procedures waarbij Franse partijen zijn betrokken
 • Fusies en overnames
 • Commerciële contracten en onderhandelingen (bijvoorbeeld franchise, agentuur, distributie, partnerships, samenwerkingen, etc.)
 • Transport en vervoer van producten
 • Intellectuele eigendomsrechten (octrooien, merken, modellen, auteursrechten, licenties)
 • Aansprakelijkheidskwesties
 • Incasso’s en beslagen
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Vastgoed en huur
 • Herstructureringen en faillissementen
 • Mededinging en aanbesteding

Ons track record

Ervaring met Nederlandse ondernemingen in Frankrijk:
 • Een Nederlandse groothandel adviseren met het opzetten van een distributienetwerk in Frankrijk.
 • Het bijstaan van ondernemingen die bij zusterondernemingen in Frankrijk voorwaarden willen hanteren die zo veel mogelijk lijken op de in Nederland gehanteerde voorwaarden.
 • Het voeren van procedures voor de Nederlandse rechtbank waarin Frans recht van toepassing is, bijvoorbeeld over geleverde gebrekkige producten uit Frankrijk aan een Nederlandse onderneming.
 • Het adviseren van in Frankrijk procederende partijen over Nederlands recht, bijvoorbeeld over franchiseovereenkomsten waarop Nederlands recht van toepassing is.
 • Boomkwekerijen adviseren bij geschillen met een Franse lokale overheid over uitgevoerde aanbestedingen.
 • Het adviseren van de voedingsindustrie bij de etikettering van de producten en de te hanteren productbenaming, waarvoor in Frankrijk aan specifieke eisen moet zijn voldaan.
 • Het screenen van contracten en vergunningen waarop Frans recht van toepassing is in het kader van een due diligence bij een fusie of overname.
Ervaring met Franse ondernemingen in Nederland:
 • Het bijstaan van Franse (semi-)overheidsorganisaties bij rechtszaken en mediation in Nederland.
 • Het adviseren van een Franse onderneming bij het opzetten van een vestiging in Nederland en bij de keuze voor de optimale rechtsvorm, het informeren over de Nederlandse regels op het gebied van arbeidscontracten, ziekte en ontslag van werknemers, de fiscale wetgeving.
 • Het begeleiden van een Franse evenementenorganisator bij onderhandelingen over een meerjarencontract.
 • Het adviseren over Nederlands recht in Franse procedures.
 • Het adviseren over het Schengen Informatie Systeem.