Expertises

Strafrecht

Wij bieden een adequate en zorgvuldige bijstand in strafzaken. Onze cliënten zijn overheden en overheidsfunctionarissen, zoals provincies, gemeenten, waterschappen, politie, ambulancedienst, zorginstellingen en zorgverleners en ondernemingen en particulieren. Deze cliënten worden verdacht van overtreding van economische en milieu-ordeningswetgeving.

Strafrecht

Onze bijstand blijft niet beperkt tot de verdediging tijdens de rechtszitting, maar bestaat uit een intensieve begeleiding tijdens het gehele traject. Deze begeleiding begint bij voorkeur al op het moment dat er rekening wordt gehouden met een strafrechtelijk onderzoek. In een vroeg stadium adviseren wij u en lichten wij u voor over wat er gaat komen. Wij bereiden u voor op de verhoren en inventariseren welk ontlastend materiaal er beschikbaar is om zo samen met u de strategie te bepalen.

Aan een strafzaak zijn doorgaans verschillende (juridische) aspecten verbonden. Waar nodig staan onze specialisten uit andere praktijkgroepen bij. Zo roepen wij bij strafrecht regelmatig de hulp in van onze zorgspecialisten, belastingadviseurs, milieudeskundigen en psychologen.

Wij hebben jarenlange ervaring met procedures die onder andere betrekking hebben op:

  • Het medisch beroepsgeheim
  • Medicatiefouten
  • Fraude
  • Het spanningsveld tussen controle en opsporing
  • Milieudelicten
  • Arbeidsongevallen
  • Gevallen van (vermeende) omkoping
  • Geweldsaanwending door politie
  • Integriteitsschending door ambtenaren of politici
JOOST WASSER LR

Heeft u een vraag?

Joost Wasser

  • Strafrecht
+31 (0) 88 44 02 436 j.wasser@holla.nl

Onze mensen

Experts op het gebied van Strafrecht