Disclaimer en e-mail disclaimer

Informeren en duidelijkheid geven

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Holla N.V., handelend onder de naam Holla. Holla besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Holla kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.holla.nl.

Het is mogelijk dat via de website van Holla toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Holla kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites.

De informatie en illustraties op deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of ge-deeplinkt.

E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht (inclusief eventuele bijbehorende bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te verspreiden. Holla sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail of de inhoud daarvan. Holla garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Alle in deze e-mail gepresenteerde beschouwingen of opinies zijn uitsluitend van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de opinie van Holla. Holla is een handelsnaam van Holla N.V., ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 17214709.

This email message (including its attachments) is confidential and is intended solely for the addressee. Should you have received this message by mistake, please notify the sender and delete the message. It is prohibited to publish, reproduce or distribute this message without prior consent. Holla cannot be held liable for any incorrectness, incompleteness or tardiness of information sent via email, nor for any damaged caused by this email and its content. Holla cannot guarantee that this email message is not intercepted or manipulated by third parties or by computer programs deployed for managing and routing electronic messages and transmitting viruses. All information in this email should be assumed to be a personal view and opinion of the author and does not necessarily represent the opinion of Holla. Holla is a trade name of Holla NV, registered at the Chamber of Commerce of ‘s-Hertogenbosch, the Netherlands, under number 17214709.