Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

People, Planet, Profit

Wij hebben maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Dit is wat ons uniek maakt en waarom onze relaties ons waarderen.

Header - CSR
De volgende thema's maken deel uit van de manier waarop we onze waarden bij Holla naleven. Onze inspanningen om dit te omarmen, te waarderen en te integreren zijn verweven in onze cultuur.

Workshops
Binnen Holla organiseren wij periodieke medewerkersworkshops voor alle niveaus binnen ons kantoor ter bevordering van een ​​open en veilige werkomgeving. 

Normen en waarden

We handhaven en respecteren de rechten van onze advocaten, staf, ingehuurde krachten, stagiaires en leveranciers. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen werkt in een omgeving die vrij is van intimidatie, seksueel, fysiek of verbaal geweld, mentale of fysieke dwang. Bij de aanwerving, promotie, training of andere behandeling van personeel laten wij ons niet in met enige vorm van discriminatie.

Open communicatie
Alle werknemers kunnen openlijk met het management communiceren over de arbeidsomstandigheden, zonder angst voor represailles, of intimidatie.

CO2-voetafdruk: netto nul
De afgelopen jaren hebben wij consequent gewerkt aan het verkleinen van onze CO2-voetafdruk. In 2021 is onze CO2-voetafdruk in kaart gebracht en we kunnen met trots zeggen dat we de Net Zero-status (scope 1-3) hebben bereikt – en behouden.

ISO-certificaten
We zijn er trots op dat we zowel de ISO 14001 (milieumanagementsysteem) als de ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) certificaten hebben behaald, de internationaal geaccepteerde normen met eisen voor een milieu- en kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld door de International Organization for Standardization.

Digitalisering
Binnen onze Juridische Secties en Afdeling Financiële Administratie streven wij naar volledig digitale dossiers. Ruim 95% van onze HR- en financiële administratiedossiers zijn al gedigitaliseerd, en wij verwachten dit binnenkort op 100% te hebben staan.

Kantoren
Er worden continu stappen gezet naar een duurzame onderneming door onder andere gebruik te maken van zonnepanelen en het recyclen van ons afval. Daarnaast hebben onze kantoorgebouwen een A+++ rating en ons gas- en elektriciteitsverbruik is volledig gebaseerd op duurzame energie.

Leveranciers
Wij werken bij voorkeur met leveranciers en dienstverleners die in hun dienstverlening een aantoonbare minimale impact hebben op het milieu. Deze bewuste keuze draagt bij aan het behalen van onze CO2-neutrale status.

Stichting Beschermers Nationaal Monument Kamp Vught
Met verzetsstrijder dhr. Harry Holla als onze naamgever, voelen we ons zeer nauw verbonden met het Nationaal Monument Kamp Vught. Deze stichting wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het morele bewustzijn in de samenleving door de herinnering levend te houden aan concentratiekamp Vught en de lotgevallen van degenen die met deze plek (ook na de oorlog) verbonden raakten.

War Child
Mede met Harry Holla in het achterhoofd, hebben wij vrijheid, democratie en de bescherming van mensenrechten hoog in het vaandel staan. Daarom zijn we business friend van War Child. Deze organisatie zet zich wereldwijd in voor miljoenen kinderen die opgroeien in oorlog en geweld. Met een combinatie van psychosociale steun, bescherming en onderwijs werkt War Child met hen aan een vreedzame toekomst.

Ronald McDonald Huis
Wij steunen het Ronald McDonald Huis. Een mooie plek waar zieke kinderen dichtbij hun ouders, broertjes en zusjes kunnen zijn. Hierdoor voelen zij zich fijner en houden de ouders de zorg beter vol. Want als je hele wereld op de kop staat door ziekte of zorg, is als familie bij elkaar zijn het belangrijkst.

Social Return On Investment

Vanuit het oogpunt Social Return On Investment, besteden wij een deel van onze opdrachtsom bij de Provincie Noord Brabant aan de inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt door middel van het (financieel) ondersteunen van sociale diensten en initiatieven.

TP Cubus en MConnect
TP CUBUS zet zich in om de cultureel-maatschappelijke infrastructuur van de regio ’s-Hertogenbosch te versterken. M-Connect wil daarentegen investeren in de top van het muzieksegment en in opkomende talenten, makers en gemeenschappen om het creatieve potentieel van de regio Eindhoven te stimuleren. Holla draagt een warm hart toe aan beide initiatieven.

European Para Championships

Als officiële leverancier van de Europese Parakampioenschappen (EPC) geven wij juridisch advies aan dit unieke multisportevenement dat in de zomer van 2024 in Nederland plaatsvindt. Tijdens dit evenement krijgen atleten de kans om kwalificatiepunten te behalen of zich rechtstreeks te kwalificeren voor de Paralympische Spelen in Parijs 2024. 

Special Olympics

Wij zijn trotse partner van de Special Olympics Nationale Spelen, het grootste multisportevenement van Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit tweejaarlijkse evenement wordt georganiseerd onder supervisie van Special Olympics Nederland. De thema’s talent, sport en inclusiviteit zijn in lijn met de kernwaarden van Holla.

Bij Holla vinden we het belangrijk om iets terug te geven aan de gemeenschap. Daarom worden onze advocaten en medewerkers aangemoedigd om deel te nemen aan pro-bonowerk en gemeenschapsinvesteringen. Ons pro-bonobureau richt zich op organisaties die werken aan een inclusieve samenleving en gelijke kansen voor iedereen. Organisaties die actief sociale belangen nastreven of ondersteunen. Daarnaast bieden wij ook hulp aan bedrijven die niet over de middelen beschikken om juridische bijstand te verkrijgen.