Nieuws

Kalmte zal u redden

Gepubliceerd op 1 feb. 2024

I Stock 1311750189
Onlangs deed het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle een uitspraak over een huisarts. Deze huisarts werd onder meer het verwijt gemaakt dat hij de klaagster in kwestie verbaal onheus had bejegend. Het tuchtcollege is het daarmee eens. Het tuchtcollege heeft een geluidsopname van het gesprek aangehoord. Daaruit trokken zij de conclusie dat het gesprek tussen de huisarts en klaagster in ernstige mate is geëscaleerd. De huisarts heeft de escalatie (te) lang laten voortduren en hij is op geen enkel moment de-escalerend opgetreden. Het tuchtcollege kwalificeert het gedrag als 'zeer onprofessioneel', 'kwalijk' en 'grensoverschrijdend'. Omdat de huisarts al eerder in verband met onheuse bejegeningen voorwaardelijk geschorst en berispt is, en de kans op herhaling als zeer groot wordt ingeschat, acht het tuchtcollege thans de maatregel van de doorhaling van de registratie van de huisarts passend Een zeer zware maatregel maar in het licht van de mate van de verbale overschrijdendheid en de eerdere maatregelen kan de maatregel als terecht worden gezien. Het is daarbij een (over)duidelijk signaal naar buiten toe dat een medisch specialist – hoe hoog bepaald gedrag van de ander hem of haar ook zit – professionele kalmte moet bewaren en moet proberen om een gesprek in goede banen te leiden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief