Nieuws

Update digitaal medicatie voorschrijven

Gepubliceerd op 9 mei 2023

Onze mensen

I Stock 1132186568
Op grond van artikel 67 van de Geneesmiddelenwet is het, kort gezegd, verboden om dat via internet geneesmiddelen voor te schreven, zonder dat de voorschrijver de patiënt persoonlijk heeft ontmoet of kent, of van wie de voorschrijver de medicatiehistorie niet beschikbaar heeft. Tijdens de coronaperiode heeft de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (‘IGJ’) dit verbod onder voorwaarden niet gehandhaafd. Omdat de ervaringen met digitaal voorschrijven positief waren, heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om dit verbod niet langer te (laten) handhaven. Daarom wordt artikel 67 Geneesmiddelenwet gewijzigd. Om niet op die wetswijziging te hoeven wachten, wordt het verbod in de genoemde gevallen nu al niet meer gehandhaafd (oftewel: gedoogd). Wel is vereist dat bij het voorschrijven van medicatie aan een patiënt die de voorschrijver nog nooit persoonlijk heeft ontmoet en niet kent:
  1. een fysiek consult of onderzoek om te bepalen of een geneesmiddel, en zo ja welke, moet worden voorgeschreven niet nodig is, en
  2. de voorschrijver beschikt over de geactualiseerde medicatiehistorie van de patiënt en raadpleegt die zo nodig.
Zie voor de volledige tekst en toelichting de Beleidsregel voorschrijven via internet.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief