Nieuws

Update rechtspraak gezondheidsrecht mei 2022

Gepubliceerd op 2 jun. 2022

I Stock 1302483442

Deze update omvat een overzicht van uitspraken gezondheidsrecht die in de maand mei zijn gewezen. Elke uitspraak is voorzien van een inhoudsindicatie en een link naar de volledige tekst.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 mei 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3451

Inhoudsindicatie: Zorgverzekeraar vergoedt 80% van factuur voor heupoperatie in België aan verzekerden met een natura-polis. Toets aan onder meer artikel 56 VwEU, Richtlijn 93/13/EG, Patiëntenrichtlijn (Richtlijn 2011/24/EU) en artikel 13 Zvw.

Rechtbank Den Haag, 18 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:4711

Inhoudsindicatie: Zorgverzekeraar beroept zich op omzetplafonds in zorginkoop-overeenkomsten met psychiater. De rechtbank acht dit niet onrechtmatig, en in de gegeven omstandigheden evenmin onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 10 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1470

Inhoudsindicatie: Kort geding. Gezondheidsrecht. Zorgverzekering. Geding na verwijzing door HR (ECLI:NL:HR:2021:1111). Omvang van het geding. Voorkeursbeleid geneesmiddelen. Vitamine D (colecalciferol). Slechts een geneesmiddel met colecalciferol in één sterkte als voorkeursgeneesmiddel aangewezen. Voorgenomen voorkeursbeleid toelaatbaar. Financiële prikkels om artsen en apothekers te stimuleren om voorkeursgeneesmiddel voor te schrijven en te verstrekken. De prikkels stellen geen voorwaarden die afbreuk doen aan de aanspraak van een verzekerde op een door de voorschrijvende arts noodzakelijk geacht geneesmiddel. Niet blijkt dat artsen of apothekers vanwege de financiële prikkels het voorkeursgeneesmiddel voorschrijven of verstrekken, waar dat medisch niet verantwoord is.

Rechtbank Overijssel, 20 mei 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1510

Inhoudsindicatie: Vaststellingsbesluit als bedoeld in artikel 5.21 van de Rlz en artikel 4:46 van de Awb; onderzoek ongespecificeerde facturen had naar oordeel van de rechtbank kunnen en moeten plaatsvinden "aan de voorkant"; zorginhoudelijke controle achteraf heeft niet volledig en zorgvuldig plaatsgevonden; beroep gegrond.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 mei 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:4189

Inhoudsindicatie: Bereikbaarheidsdienst van ambulancepersoneel op de Waddeneilanden is na weging van alle relevante omstandigheden van het geval niet aan te merken als arbeidstijd in de zin van de arbeidstijdenwet- en regelgeving. Geen reden om een bereikbaarheidsdienst op het punt van beloning daarvan conform de cao gelijk te stellen met een aanwezigheidsdienst. Geen gelijke arbeid en geen verboden onderscheid.

Rechtbank Limburg, 18 mei 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:3877

Inhoudsindicatie: Leger des Heils vordert in kort geding ontruiming van een door haar aan gedaagde verhuurde woning i.v.m. aanhoudende overlast. De woning is aan gedaagde verhuurd in het kader van een zorg- en dienstverleningsovereenkomst, gesloten tussen Leger des Heils en gedaagde. Belangenafweging valt uit in het voordeel van Leger des Heils.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 mei 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3925

Inhoudsindicatie: Vordering van bemiddelingsbureau in de zorg afgewezen. Verweer tegen eigen declaraties onvoldoende weerlegd. Bemiddelingsbureau heeft niet onderbouwd op grond waarvan zij bevoegd is declaraties van de zorgverleners zelf (ZZP-ers) te innen.

Rechtbank Den Haag, 18 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:4890

Inhoudsindicatie: Tekortkoming in de overeenkomst tot levering en installatie van een zorgcommunicatiesysteem. Tussenvonnis waarin eiseres de gelegenheid krijgt de hoogte van de gevorderde vervangende schadevergoeding nader te onderbouwen.

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, 4 mei 2022, uitspraak 22-008

Inhoudsindicatie: Binnen een cliëntenraad is een tweedeling ontstaan en bepaalde leden hebben bedreigende e-mails ontvangen. De zorginstelling wil overgaan tot ontbinding van de raad en heeft in afwachting daarvan besloten dat de leden alle werkzaamheden, behalve die met het besluit tot ontbinding te maken hebben, per direct dienen neer te leggen. De zorginstelling vraagt de LCvV zowel de ontbinding als de opschorting in een spoedprocedure te beoordelen. Een verzoek tot ontbinding leent zich niet voor dergelijke procedure, het opschorten van werkzaamheden wel.

De LCvV bekrachtigt het besluit tot opschorting van de werkzaamheden totdat de zaak in bodemprocedure is behandeld.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief