Expertises

Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer

Onze specialisten adviseren en procederen voor met name verzekeringsmaatschappijen en ondernemingen. In het kader van letselschade staan wij ook particulieren bij. 

AVV

Wij hebben een ruime ervaring in het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en vervoerrecht. Ook adviseren onze specialisten over vraagstukken op het gebied van compliance en staan onze gespecialiseerde letselschadeadvocaten op een betrokken wijze slachtoffers bij in letselschadezaken.

Binnen het aansprakelijkheidsrecht staan wij verzekeraars en hun verzekerden bij. Ook procederen en adviseren wij ten behoeve van ondernemingen. Wordt uw bedrijf bijvoorbeeld geconfronteerd met een claim waarvoor geen verzekeringsdekking bestaat of verhoudt de claim zich niet tot het eigen risico? Dan kunt u contact met onze advocaten opnemen. 

Onze diensten

 • Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Verkeersaansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid in de bouw
 • Schadebegroting

Binnen het verzekeringsrecht staan wij zowel verzekeraars als individuele verzekerden bij.

Onze diensten:

 • Dekkingsgeschillen
 • Geschillen over de uitleg van polisvoorwaarden
 • Fraudezaken
 • Inventarisatie van (verzekerde) risico’s

In onze transportpraktijk staan wij vervoerders, logistieke dienstverleners en ladingbelanghebbenden bij door het geven van advies of met binnenlandse en internationale procedures.

Onze diensten:

 • Transport (zowel binnenlands als grensoverschrijdend)
 • Expeditie
 • Bewaarneming

Onze specialisten adviseren verzekeraars, dienstverleners, instellingen en financiële ondernemingen op het gebied van (inter)nationale financiële wet- en regelgeving. Deze advisering strekt ertoe te waarborgen dat de werkwijze in lijn is met het beleid van de Nederlandse toezichthouders. Denk daarbij aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt aan de financiële sector.

Wanneer u schade ondervindt als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval of een arbeidsongeval komt er veel op u af. Het kan lastig zijn om het overzicht te houden, terwijl duidelijkheid en zekerheid in een dergelijke situatie juist zo belangrijk zijn.

Onze letselschadeadvocaten stellen zich tot doel om u als slachtoffer zoveel mogelijk te ontzorgen, zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel. In een letselschadezaak is juridische bijstand in veel gevallen kosteloos. Informatie over wat wij voor u kunnen betekenen, hoe een letselschadezaak precies in zijn werk gaat en hoe het zit met de vergoeding van de gemaakte advocaatkosten, is te vinden op de pagina letselschade.

Inzet overige expertises

Een zaak wordt veelal niet gekenmerkt door slechts één rechtsgebied en reikt bovendien soms verder dan de landsgrenzen. Om u ook in dergelijke situaties van dienst te kunnen zijn, maken onze specialisten waar nodig gebruik van de kennis en expertise van andere expertises binnen Holla. Voor grensoverschrijdende kwesties werken wij samen met onze partnerkantoren, TLT in het Verenigd Koninkrijk en GSJ Advocaten in België.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief of volg onze blog AVV.

MARTINE BOUMAN LR

Heeft u een vraag?

Martine Bouman

 • Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer
+31 (0) 88 44 02 448 m.bouman@holla.nl