Nieuws

Wtza: termijn meldplicht bestaande zorgaanbieders verstrijkt!

Gepubliceerd op 28 jun. 2022

I Stock 924365076 1
Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (‘Wtza’) en de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders (‘AWtza’) in werking getreden. Eind 2021 schreven wij al een update over de meest recente ontwikkelingen rond de Wtza en bijbehorende regelingen.

Meldplicht

Onderdeel van de (A)Wtza is een meldplicht voor zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders. Het doel van de meldplicht is om de nieuwe zorgaanbieder en de nieuwe jeugdhulpaanbieder bewust te maken van de kwaliteitseisen waaraan zij vanaf de start van hun zorgverlening dienen te voldoen. Ook zorgt de melding ervoor dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (‘IGJ’) nieuwe zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders direct goed op het netvlies krijgt. Op grond van de Wtza en de AWtza geldt dat nieuwe zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders verplicht zijn om, vóórdat zij starten met het verlenen van zorg respectievelijk jeugdhulp, van hun bestaan en van de zorgverlening melding moeten doen. De zorgaanbieder of de jeugdhulpaanbieder kan dat doen vanaf drie maanden voor de start van de zorgverlening respectievelijk de jeugdhulp via www.toetredingzorgaanbieders.nl. De meldplicht geldt ook voor onderaannemers. Dit zijn zorgverleners (personen of ondernemingen) die direct of indirect voor een instelling werken. Let wel: de meldplicht geldt niet voor alle zorgaanbieders. In artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wtza wordt een aantal categorieën van zorgaanbieders uitgezonderd van de meldplicht.

Overgangsregeling voor bestaande zorg- en jeugdhulpaanbieders

Voor bestaande zorgaanbieders geldt een overgangsregeling. Bestaande zorgaanbieders dienen zich uiterlijk 1 juli 2022 te melden bij het CIBG. Dat kan via www.toetredingzorgaanbieders.nl. Die termijn verstrijkt dus bijna! Let wel: het melden is niet nodig als de bestaande zorgaanbieder al geregistreerd staan in het Landelijk Register Zorgaanbieders (‘LRZa’). De meldplicht geldt voor die zorgaanbieders niet. Het is wel aan te bevelen goed te controleren of de gegevens die zijn opgenomen in het LRZa in 2022 kloppen. Ook uitgezonderd zijn bestaande zorgaanbieders of jeugdhulpaanbieders die tijdig hun jaarverantwoording hebben aangeleverd, of daarvoor uitstel hebben aangevraagd.

Toezicht IGJ

De IGJ houdt toezicht op de naleving van de (A)Wtza, en dus ook op de meldplicht. Bij het niet naleven van de meldplicht is de IGJ bevoegd om aan de zorg- of jeugdhulpaanbieder de bestuurlijke boete op te leggen. Het is dus zaak om het al dan niet doen van de melding goed te checken!

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief