Advocaat

Erik Luijendijk

Erik is voorzitter van ons sectorteam zorg. In zijn advies- en procespraktijk combineert hij het gezondheidsrecht met het ondernemingsrecht. Erik adviseert en begeleidt voornamelijk (raden van bestuur en raden van toezicht van) zorgaanbieders/-ondernemers, samenwerkingsverbanden, individuele beroepsbeoefenaren (in cure en care) en organisaties binnen het sociaal domein.


In de praktijk houdt Erik zich vooral bezig met vraagstukken op het gebied van governance, samenwerkingsverbanden, concentraties, (zorg)contractering en aansprakelijkheid van zorgaanbieders.


Regelmatig publiceert Erik zorggerelateerde artikelen, blogs en annotaties bij rechtspraak. Ook verzorgt hij cursussen en presentaties voor zorgaanbieders en -professionals. Dit doet hij in de vorm van in-house bijeenkomsten bij cliënten, zorgcongressen, onze eigen digitale ochtendsessies en het jaarlijkse zorgseminar van Holla.

Erik Luijendijk

Nevenactiviteiten

  • Vereniging voor Gezondheidsrecht / Lid
  • Vereniging Corporate Litigation / Lid

Opleiding

  • 2018, Grotius Academie / Onderneming & Aansprakelijkheid (cum laude)
  • PAO Universiteit Leiden / Specialisatiecursus Huurrecht
  • 2008 - 2009, Universiteit van Amsterdam / Mastervak Gezondheidsrecht
  • 2003 - 2006, Radboud Universiteit Nijmegen / Nederlands Recht, specialisatie vennootschapsrecht (cum laude)
  • 2005, University of North Carolina School of Law / Law School

Erik heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Gezondheidsrecht, Ondernemingsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nieuwsartikelen

Geschreven door Erik Luijendijk

Alle nieuwsartikelen
Alle nieuwsartikelen