Nieuws

Factsheet IGJ voor ggz-aanbieders

Gepubliceerd op 24 aug. 2023

Onze mensen

I Stock 1062348570
Op 16 augustus jl. publiceerde IGJ de factsheet "Grotere rol voor kleine en middelgrote ggz-aanbieders bij verlichten druk ggz" na toezicht op 47 kleine en middelgrote ggz-aanbieders in 2022. Naast het benoemen van diverse verbeterpunten (veiliger omgaan met medicatie, betere ondersteuning voor naasten, meer aandacht voor een veilige zorgrelatie en het systematischer monitoren van de kwaliteit van zorg), belicht de IGJ het belang van samenwerkingsverbanden. Ook vraagt de IGJ expliciet aandacht voor medezeggenschap van cliënten.

Samenwerkingsverbanden

De IGJ licht toe dat kleine en middelgrote ggz-aanbieders een grotere rol kunnen spelen bij het verlichten van de druk op de ggz. Dit kan bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden aan te gaan met grote ggz-instellingen en meer betrokkenheid bij regionale overleggen, om de toegankelijkheid tot de ggz te vergroten en wachttijden te verlagen. De IGJ ziet daarvoor een helpende hand in samenwerkingsverbanden met grote ggz-aanbieders, huisartsen en het gemeentelijk sociaal domein. Op zichzelf is dit geen verrassende boodschap, gelet op de strekking van het Integraal Zorgakkoord ("Samen werken aan gezonde zorg").

Medezeggenschap cliënten

De IGJ vraagt ggz-aanbieders expliciet om aandacht te hebben voor het volgen van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). In 70% van de bezochte instellingen was een cliëntenraad (CR) ingesteld, waarvan (maar liefst) 43% onverplicht. Bij 30% (vooral ambulant) lukt dit ondanks inspanning niet. De IGJ benoemt ook alternatieven voor zover het niet lukt om een CR in te stellen (panel, ideeënbus, vragen stellen tijdens een evaluatie). Ook benadrukt de IGJ wat het volgen van de Wmcz 2018 betekent: het instellen van een lokale cliëntenraad; het voordragen van minimaal 1 lid voor de Raad van Toezicht door de cliëntenraad en het instellen van een interne of externe commissie van vertrouwenspersonen. Vragen over de inrichting van samenwerkingsverbanden of medezeggenschap van cliënten? Neem gerust contact op.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief