Nieuws

Wetsvoorstel tegen private equity in de zorg

Gepubliceerd op 3 jun. 2024

Onze mensen

I Stock 965923772

GroenLinks-PvdA en NSC leggen de laatste hand aan een initiatiefwetsvoorstel tegen private equity in de zorg, om „de uitwassen” aan te pakken en „de sprinkhanen die alleen komen om veel winst te maken” te weren. Het voorstel moet voor de zomer bij de Tweede Kamer worden ingediend. Aldus het NRC van 21 mei jl.

ACM moet sneller kunnen ingrijpen bij kleine overnames

Volgens de initiatiefnemers moet de Mededingingswet zo worden aangepast dat de ACM sneller kan ingrijpen bij kleine overnames, zoals een huisartsen- of tandartsenpraktijk. De ACM moet onderzoek kunnen doen en een overname eventueel kunnen tegenhouden, bijvoorbeeld "als de prijzen te veel stijgen, op de kwaliteit wordt beknibbeld, of de macht van één partij in een gebied te groot wordt". Hiervoor zou de ACM een ‘call-in-bevoegdheid’ moeten krijgen, zodat ook kleine overnames kunnen worden onderzocht. Dit kan nu bijvoorbeeld niet als (kleinere) praktijken achtereenvolgens worden opgekocht ("kralen rijgen") en daardoor onder de radar van de ACM blijven. De grens voor onderzoek ligt immers bij een jaaromzet van 30 miljoen euro.

Reactie op terughoudende opstelling minister

Het voorstel lijkt een reactie te zijn op de terughoudende opstelling van minister Conny Helder om private equity in de zorg te weren. Zo heeft de minister op 16 april jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over het onderzoeksrapport van EY over verschillende aspecten van private equity in de zorg. Uit dat onderzoek blijken geen aantoonbare verschillen tussen zorginstellingen met en zonder PE-participatie voor wat betreft kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. De minister beraamt zich nog op de uitkomsten van dit onderzoek (zie ook ons eerdere artikel hierover). En al eerder heeft de minister zich terughoudend uitgelaten over een algeheel verbod op private equity. Een verbod dat juridisch eigenlijk niet haalbaar is. Bovendien kan private equity volgens de minister bijdragen aan innovatie en vernieuwing (zie ook dit artikel). 

Verruimde concentratietoets NZa: geschikter alternatief?

Het wetsvoorstel lijkt ook voorbij te gaan aan de verkenning van de minister naar aanpassing van de Wmg om de NZa meer ruimte te geven om concentraties inhoudelijk te toetsen. De zorgspecifieke concentratietoets (art. 49a e.v. Wmg) is momenteel vooral een procedurele toets. De NZa vindt het wenselijk dat ze meer inhoudelijke toetsingsgronden krijgt en hiermee de bevoegdheid om een overname te verbieden of uit te stellen. De minister en de NZa onderzoeken daartoe de mogelijkheden. Hierover wordt in de loop van dit jaar meer bekend (zie ook dit artikel). 

Ingrijpen via het mededingingsrecht (ACM) of langs de route van de zorgspecifieke concentratietoets (NZa)? Wordt vervolgd.

Bij meer nieuws over het aangekondigde wetsvoorstel zullen we hierover een vervolgbijdrage publiceren. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief