Nieuws

Nieuwe Vertrouwenscommissie Wmcz voor kleine zorgaanbieders

Gepubliceerd op 26 apr. 2024

Onze mensen

I Stock 1207299055

Vijf organisaties in de zorgsector hebben een eigen Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden opgericht, speciaal voor kleine zorgaanbieders en hun cliëntenraden. Het gaat om een initiatief van Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), Federatie Landbouw en Zorg Nederland, Branchevereniging SPOT, Branchevereniging Zorgthuisnl, en Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ). Op 23 april jl. hebben deze organisaties de Samenwerkingsovereenkomst Vertrouwenscommissie Wmcz ondertekend. 

 De Vertrouwenscommissie Wmcz, zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018), zal worden ingesteld door de gezamenlijke inzet van deze organisaties en zal fungeren als een onafhankelijk orgaan ter ondersteuning van cliëntenraden en kleine zorgaanbieders bij geschillen en medezeggenschapskwesties.

Op de website van BVKZ is te lezen dat ook zorgaanbieders die zorg verlenen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gebruik kunnen maken van de nieuwe vertrouwenscommissie. Hiermee gaat het aanbod verder dan wettelijk verplicht. De Wmcz 2018 waarin de verplichting tot het instellen of aanwijzen van een vertrouwenscommissie voor bepaalde instellingen is geregeld (art. 14), heeft uitsluitend betrekking op instellingen voor Zvw-zorg, Wlz-zorg en 'andere zorg', in de zin van de Wkkgz. Wmo-ondersteuning valt daar niet onder.

Het persbericht van de vijf zorgorganisaties is hier te lezen. Meer weten? Neem contact met ons op.

ISO 9001 ISO 14001 RGB

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief