Advocaat

Anna De Nijs

Anna is sinds 2021 werkzaam in de business unit Gezondheidsrecht. Zij houdt zich bezig met patiëntenrechten, klacht- en tuchtrecht, samenwerkingsvraagstukken en -geschillen, regulering en zorginkoop en privacy in de zorg.


Tijdens haar studie heeft Anna ervaring opgedaan in verschillende organisaties en functies. Op die manier heeft ze praktijkervaring opgedaan en een brede juridische basis gelegd. Haar keuze voor de specialisatie gezondheidsrecht was heel bewust. Het spreekt haar aan dat deze richting een grote maatschappelijke component heeft en dat het zowel het privaat- als het publiekrecht omvat.


Anna gaat geordend te werk en heeft oog voor detail. Ze is een echte doorzetter en met haar scherpe analytische geest bijt zij zich graag vast in juridische vraagstukken.

ANNA DE NIJS LR

Opleiding

  • 2020 - 2021, Erasmus Universiteit Rotterdam / Master Recht van de Gezondheidszorg
  • 2017 - 2018, Universiteit Utrecht / Master Privaatrecht, specialisatie Aansprakelijkheidsrecht
  • 2013 - 2017, Universiteit van Maastricht / Bachelor Rechtsgeleerdheid

Nieuwsartikelen

Geschreven door Anna De Nijs

Alle nieuwsartikelen
Alle nieuwsartikelen