Harald Wiersema

Meer over Harald Wiersema

Harald maakt deel uit van het team van overheidsspecialisten bij Holla Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, aanbestedingsrecht, overheidsaansprakelijkheid en energierecht. Na negen jaar bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam en Rotterdam te hebben gewerkt, is Harald sinds januari 2019 werkzaam bij Holla Advocaten. In 2018 is hij door Who’s Who Legal aangemerkt als expert op het gebied van omgevingsrecht in de categorie ‘Climate Change Law’. Het Advocatenblad riep hem in 2016 uit tot één van 35 ‘hoogvliegende’ advocaten onder de 35 jaar.

Harald heeft een brede maatschappelijke en juridische interesse. Verschillende gezichtspunten en achtergronden maken volgens hem het leven interessant, wat hem met de paplepel is ingegoten door zijn Nederlands-Peruaanse afkomst. Hij wordt dan ook blij van complexe zaken waar verschillende disciplines samenkomen. Zo adviseert hij cliënten over de planvorming voor nieuwe woonwijken met daarin vraagstukken van omgevingsrecht, energierecht en de aanbesteding van warmteconcessies. Voeg daaraan toe de politieke dimensie van dit soort projecten en de uitdaging is geboren. Harald gelooft dat kennis van en ervaring met zowel het bestuursrecht als civiele recht helpt om tot effectieve en creatieve oplossingen te komen. Hij combineert dit met een interesse voor en nieuwsgierigheid naar zijn cliënten en hun projecten; hij gaat in zaken voor hen door het vuur.

Tot zijn cliënten behoren bedrijven en (semi-)overheden. Hij adviseert over o.a. bestemmingsplannen, planschade, geluid- en luchtkwaliteit, bodemverontreiniging, flora en fauna, vergunningen, wegenverkeerswetgeving, water(schaps)wetgeving, handhaving, onteigening, gedoogplichten en overheidsdeelnemingen. Harald staat inschrijvers en aanbestedende diensten bij in zaken over werken, diensten, leveringen, speciale sectoren en concessies. Op het gebied van energierecht adviseert hij zijn cliënten over o.a. elektriciteits-, gas- en warmtelevering en -productie, LPG-tankstations, energieopslag, laadpalen, windparken, zonneparken, kabels en leidingen.

Harald is een zanger en muzikant. In de muziek kan hij veel creativiteit en passie kwijt, en hij geniet het meest van muziek maken met anderen. Optreden geeft hem een kick, en hij geniet dan ook enorm van zittingen bij de rechter.

Lees hier alle publicaties van Harald in de vakpers.

Onteigening in Harderwijk


Onteigening in Harderwijk: correcties complexwaarde en intuïties taxateur

Een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland geeft een mooi inkijkje in veelvoorkomende…

`

Harald Wiersema persoonlijk om advies vragen?

Direct een afspraak maken

Faunabeheerplan


Faunabeheerplan: een appellabel besluit!

Grondeigenaren, beheerders en rentmeesters opgelet: u kunt sinds kort in rechte opkomen tegen een faunabeheerplan. De Afdeling…

Nieuwsberichten

Onteigening in Harderwijk


Onteigening in Harderwijk: correcties complexwaarde en intuïties taxateur

Een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland geeft een mooi…

Faunabeheerplan


Faunabeheerplan: een appellabel besluit!

Grondeigenaren, beheerders en rentmeesters opgelet: u kunt sinds kort in rechte opkomen tegen een…

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over het vertrouwensbeginsel

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de staatsraad advocaat-generaal gevraagd een conclusie te nemen in…

Publicaties

Verkeersbesluit

Deze uitspraak gaat over een verkeersbesluit tot vaststelling van de maximumsnelheid op een gedeelte van de provinciale weg A270 bij Nuenen. In…

Best Value Procurement

Best Value Procurement (BVP) is een werkwijze waarbij wordt beoogd een expert als opdrachtnemer te selecteren en in het selectieproces optimaal…

Staatssteun

Lokale steunmaatregelen: ongeoorloofde staatssteun?

De Europese Commissie heeft op 29 april 2015 in een zevental beschikkingen geoordeeld dat…

Curriculum Vitae & Werkervaring

Holla Advocaten

Senior Advocaat
2019 - heden

NautaDutilh

Advocaat
2010 - 2019

Opleidingen

VBR-A/Instituut voor Bouwrecht

Opleiding Ruimtelijk Omgevingsrecht
2013

Law Firm School

Law Firm School
2011

Vrije Universiteit Amsterdam

Master Rechtsgeleerdheid, Staats- en Bestuursrecht
2010

Vrije Universiteit Amsterdam

Bachelor Rechtsgeleerdheid
2008

Nevenactiviteiten

Nederlandse Obesitas Kliniek

Lid Werknemersklachtencommissie

Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Lid

Nederlandse Verenging voor Aanbestedingsrecht

Lid

Vereniging voor Milieurecht

Lid

Vereniging voor Energierecht

Lid

VAR vereniging voor Bestuursrecht

Lid

Spring naar toolbar