Nieuws

Energiewet: marktinitiatieven

Gepubliceerd op 9 feb. 2021

Alex mccarthy 7 R z9w H2 Ah U unsplash
Tot 11 februari 2021 kunt u reageren op het concept voor de nieuwe Energiewet. In deze bijdrage zoomen wij in op één thema in die wet: de ruimte die wordt geboden voor nieuwe marktinitiatieven. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van een reeks. De inleidende bijdrage vindt u hier. De ‘actieve’ afnemerDe transitie naar een CO2-vrije energievoorziening creëert ruimte voor nieuwe marktinitiatieven, waarbij eindafnemers een centrale rol spelen en optimale facilitering kunnen gebruiken.”, aldus de toelichting op de voorgestelde Energiewet. In het wetsvoorstel worden de randvoorwaarden voor eindafnemers versterkt om ‘actief’ te worden op (met name) de elektriciteitsmarkt. Het doel hiervan is onder meer de eindafnemers te activeren hun verbruik aan te passen en zelf - of samen met anderen - opgewekte elektriciteit te verkopen op de markt. Hoe wordt een afnemer ‘actief’? Een actieve afnemer is een eindafnemer van elektriciteit die onder meer zelfopgewekte elektriciteit verkoopt, mits deze activiteit niet zijn belangrijkste commerciële of professionele activiteit vormt. Dit heeft tot gevolg dat de afnemer meerdere marktrollen kan aannemen: hij kan eindafnemer, producent en leverancier tegelijk zijn. Een afnemer moet wel ermee rekening houden dat hij dan aan de voorschriften moet voldoen van alle door hem aangenomen marktrollen (denk bijvoorbeeld aan vergunningsvoorschriften). Voorbeeld: Een onderneming neemt elektriciteit af bij een leverancier. Verder plaatst zij zonnepanelen op het dak van haar kantoor. Dit heeft tot gevolg dat zij niet alleen elektriciteit afneemt (als eindafnemer), maar ook produceert (als producent). Vervolgens kan de onderneming ervoor kiezen de door haar opgewekte elektriciteit aan een andere eindafnemer te verkopen (als leverancier). De onderneming dient (als leverancier) onder andere energiebelasting af te dragen. Het wetsvoorstel beoogt de actieve afnemer in staat te stellen te profiteren van de (financiële) voordelen die de interne markt biedt en rechtstreeks te kunnen deelnemen aan deze markt. Wanneer afnemers ook leveranciers kunnen worden, kunnen pieken in het verbruik (beter) worden opgevangen en komt er meer aanbod op de markt. Dit heeft ook tot gevolg dat meerdere marktpartijen op één aansluiting actief kunnen worden. Daarbij is een belangrijke voorwaarde dat de geleverde of afgenomen elektriciteit kan worden toegerekend aan de juiste marktpartij. Dit kan door meerdere allocatiepunten aan te leggen op één aansluiting. Voorbeeld: Een ondernemer neemt elektriciteit af van een leverancier voor zijn kantoor. Daarnaast kan hij elektriciteit afnemen bij een andere leverancier voor het laadpunt van zijn elektrische auto. Balanceringsverantwoordelijkheid Marktpartijen - waaronder afnemers - worden zelf (financieel) verantwoordelijk voor het in evenwicht houden van de elektriciteitsvraag en het -aanbod (ook wel ‘balanceringsverantwoordelijkheid’ genoemd). Het staat marktpartijen vrij de balanceringsverantwoordelijkheid te delegeren aan een andere partij door middel van een overeenkomst. Voor huishoudens en micro-ondernemingen is in het wetsvoorstel opgenomen dat deze verantwoordelijkheid standaard bij de leverancier wordt ondergebracht, tenzij de eindafnemer bewust kiest voor een andere balanceringsverantwoordelijke. Overige marktpartijen, zoals het MKB, dienen goed op te letten welke gevolgen deze verantwoordelijkheid met zich brengt, indien zij besluiten actief te worden op de elektriciteitsmarkt. Tot slot Het wetsvoorstel biedt afnemers de mogelijkheid meerdere marktrollen aan te nemen en daarmee actiever deel te nemen aan het systeem van vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt. Wij verwachten dat dit initiatief onder meer bijdraagt aan de duurzaamheid van onze toekomstige energievoorziening. Wij houden de reacties op de consultatie in de gaten en zijn benieuwd hoe de Energiewet in de praktijk uitpakt. Met name de mogelijkheid van het delegeren van de balanceringsverantwoordelijkheid is een ontwikkeling die wij op de voet volgen. Wij houden u daarvan graag op de hoogte. Reageren op het concept van de nieuwe Energiewet? Dat is tot 11 februari 2021 mogelijk op: https://www.internetconsultatie.nl/energiewet. Heeft u vragen over de Energiewet? Neem dan contact op met onze specialisten Mark van der Meijs, Freek Roosmale Nepveu, Ko Hamelink, Femmie Schets of Harald Wiersema. Het wetsvoorstel voor de Energiewet is niet het enige voorstel op de wetgevingsagenda voor de energietransitie. Zie bijvoorbeeld ook onze reeks bijdragen over de Wet Collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2) die vorig jaar in consultatie is gegaan en waarvan de wetgever onlangs de reacties heeft verwerkt.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief