Nieuws

Minister Jetten past op korte termijn de warmtetarieven aan

Gepubliceerd op 23 apr. 2024

I Stock 1438120812

Minister Jetten van Klimaat en Energie kondigt in een kamerbrief van 25 maart 2024 aan dat hij de tariefregulering van warmte op twee punten gaat aanpassen. Aanleiding voor deze aanpassingen is een motie. Hierin wordt het kabinet verzocht dit jaar de methodiek waarop het “niet-meer-dan-anders-principe” wordt bepaald, aan te passen op een reële en rechtvaardige wijze.

Het niet-meer-dan-anders-principe

Een van de uitgangspunten van de Warmtewet is het “niet-meer-dan-anders-principe”. Dit principe houdt in dat een afnemer van warmte niet meer hoeft te betalen dan een afnemer van dezelfde energiehoeveelheid aan aardgas. Een verbruiker van warmte heeft namelijk niet de mogelijkheid over te stappen op een andere warmteleverancier, of overstappen op aardgas. Dit principe voorkomt dat een verbruiker met onredelijke tarieven wordt geconfronteerd.

De energiecrisis van maart 2022 heeft echter laten zien dat deze koppeling met aardgas niet altijd gunstig voor de verbruiker uitpakt. Door de energiecrisis gingen de prijzen voor de levering van aardgas door het dak. Doordat de prijs van warmte is gekoppeld aan aardgas stegen de prijzen voor de levering van warmte mee. Voor de vijf grootste leveranciers ging het gemiddeld om een stijging van 41%. Zonder dat hiervoor altijd een een-op-een relatie te leggen was met de aardgasprijzen.

De ACM heeft hier onderzoek naar uitgevoerd en heeft geconcludeerd dat weliswaar sprake is van forse verhogingen, maar dat van misbruik niet is gebleken. De verhogingen van de warmtetarieven vormde voor de ACM wel aanleiding andermaal te pleiten voor een afschaffing van het niet-meer-dan-anders principe. Reden hiervoor is dat het hierop gebaseerde maximumtarief geen rekening houdt met de werkelijke kosten van het warmtebedrijf. Deze discussie is te meer relevant, omdat warmte in Nederland duurder is dan in andere landen. In Nederland waren de warmtetarieven gemiddeld € 66,- per GJ en in Duitsland €38,- en Zweden zelfs € 23,-. Nader onderzoek is nodig deze grote verschillen te kunnen verklaren.[2]

Welke aanpassingen in het warmtetarief wil de minister op korte termijn doorvoeren?

Minister Jetten wil stap voor stap afscheid nemen van het niet-meer-dan-anders-principe. De eerste stap wordt gezet met twee aanpassingen van de tariefregulering. De eerste aanpassing is dat de verdere verhoging van de energiebelasting op aardgas niet langer doorwerkt in de warmtetarieven. Deze verhoging van de energiebelasting is juist bedoeld als stimulering van het aardgas af te aan, en te kiezen voor duurzame alternatieven zoals collectieve warmte. De tweede aanpassing is dat de ACM niet langer bij de berekening van de warmtetarieven uit dient te gaan van de kosten van een all-in servicecontract van een cv-ketel, maar van een gemiddeld onderhoudscontract. De kosten van een all-in servicecontract liggen 40 euro hoger dan een gemiddeld onderhoudscontract en is niet langer representatief. Met beide aanpassingen verwacht de minister dat toekomstige warmtetarieven eerlijker worden en beter aansluiten bij de praktijk.

En wat is voor het doorvoeren van deze aanpassingen nodig?

De minister wil met een wijziging van artikel 3 en 4 van het Warmtebesluit de tariefregulering aanpassen. Het Warmtebesluit is een algemene maatregel van bestuur en daarmee door de regering in vergelijking met de Warmtewet relatief eenvoudig te wijzigen. De minister benadrukt dat op korte termijn er geen mogelijkheden zijn een kostengebaseerde tariefregulering in te voeren. Hiervoor is nieuwe wetgeving nodig, namelijk de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). De verwachting is dat twee jaar na invoering van de Wcw gewerkt kan gaan worden met de kostengebaseerde tariefregulering. De Wcw ligt nu bij de Raad van State voor advies. Daarna kan het wetsvoorstel worden behandeld door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over de Warmtewet en de warmtetarieven? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief