Overheid

Burgers en ondernemers kunnen onderlinge conflicten hebben, maar ook tussen burgers of overheden kunnen geschillen ontstaan. Onder overheid wordt onder andere verstaan de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen.

Juridische bijstand voor semi-overheden

In al die gevallen waarin overheden, burgers en ondernemers het niet eens kunnen worden verlenen onze overheidsspecialisten juridische bijstand. Wij hebben jarenlange ervaring in alle bestuursrechtelijke en civielrechtelijke zaken waarbij een overheid is betrokken. Wij staan met grote regelmaat (semi-)overheden bij. Door onze ervaring begrijpen wij de situatie waarin (semi)overheden zich bevinden.

Juridische bijstand voor ondernemers en burgers

Naast de semi-overheden staan wij al jaren ondernemers en burgers bij. Door onze opgedane kennis in het bijstaan van (semi)overheden, weten wij precies hoe wij voor ondernemers of burgers de best mogelijke invulling kunnen bieden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Het kan gaan om het adviseren over op te stellen algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, te nemen besluiten, het voeren van bezwaar- en/of beroepsprocedures zowel voor als tegen de overheid en het opstellen van overeenkomsten. Wij verlenen ook bijstand bij projectontwikkeling of het opzetten van publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden. Wij zijn thuis in alle facetten van het omgevingsrecht, het milieurecht en het grensgebied tussen publiek en privaatrecht, waaronder begrepen het bestuursschaderecht.

 

Publieke sector

De publieke sector is het domein van overheden zoals de rijksoverheid, gemeenten en waterschappen. Ook semi-overheden zoals woningcorporaties, zorginstellingen en aanbieders van openbaar vervoer betreden het publieke terrein. De taken van de spelers in de publieke sector zijn zeer divers en talrijk. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, inkoop, werkgelegenheid, huur, pacht, milieu en zorg en welzijn.

Overheidsorganen vervullen maatschappelijke taken die grotendeels wettelijk gereguleerd zijn. Dit zorgt ervoor dat de uitvoering van die taken door burgers en belangenorganisaties nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De roep om transparantie wordt steeds luider. Overheidsorganen dienen daarom een grote zorgvuldigheid te betrachten bij de uitvoering van hun taken.

Wij hebben jarenlange ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijk gevoelige zaken en kennen daarom de wereld waarbinnen u dient te ageren. Daarnaast werken binnen onze Publieke sector-groep specialisten op het gebied van onder andere het bestuursrecht, aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en arbeidsrecht nauw met elkaar samen. Wij bieden daarom gespecialiseerd juridisch advies bij alle publiekrechtelijke en civielrechtelijke vraagstukken of geschillen waarbij een…

Advocaten in Overheid

Jan van Heijningen

Harald Wiersema

Jack van Beers

Ko Hamelink

Victoria Rakovitch

Expertises


Overheid >

Neem direct contact op

Spring naar toolbar