Overheid

Burgers en ondernemers kunnen onderlinge conflicten hebben, maar ook tussen burgers of overheden kunnen geschillen ontstaan. Onder overheid wordt onder andere verstaan de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen.

Juridische bijstand voor semi-overheden

In al die gevallen waarin overheden, burgers en ondernemers het niet eens kunnen worden verlenen onze overheidsspecialisten juridische bijstand. Wij hebben jarenlange ervaring in alle bestuursrechtelijke en civielrechtelijke zaken waarbij een overheid is betrokken. Wij staan met grote regelmaat (semi-)overheden bij. Door onze ervaring begrijpen wij de situatie waarin (semi)overheden zich bevinden.

Juridische bijstand voor ondernemers en burgers

Naast de semi-overheden staan wij al jaren ondernemers en burgers bij. Door onze opgedane kennis in het bijstaan van (semi)overheden, weten wij precies hoe wij voor ondernemers of burgers de best mogelijke invulling kunnen bieden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Het kan gaan om het adviseren over op te stellen algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, te nemen besluiten, het voeren van bezwaar- en/of beroepsprocedures zowel voor als tegen de overheid en het opstellen van overeenkomsten. Wij verlenen ook bijstand bij projectontwikkeling of het opzetten van publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden. Wij zijn thuis in alle facetten van het omgevingsrecht, het milieurecht en het grensgebied tussen publiek en privaatrecht, waaronder begrepen het bestuursschaderecht.