Advocaat

Alex in 't Veld

Alex werkt sinds oktober 2020 bij Holla en is gespecialiseerd in het insolventie- en ondernemingsrecht. Hij wordt regelmatig aangesteld tot curator door de rechtbank Midden-Nederland en heeft bijzondere expertise in bestuurdersaansprakelijkheid en de vestiging en uitwinning van zekerheden.  Ook staat hij regelmatig ondernemers bij die tot een bedrijfsbeëindiging willen overgaan en publiceert hij in vakbladen.


Voordat Alex werd beëdigd tot advocaat, werkte hij bij de Rechtspraak. Mede dankzij deze werkervaring heeft hij een uitstekend analytisch vermogen, is hij goed in staat verschillende belangen af te wegen en gaat hij besluitvaardig en pragmatisch te werk. Samen met de cliënt formuleert hij doelen waar hij vol overtuiging voor gaat. Hij gaat door tot het gewenste resultaat is bereikt. Daarbij schroomt hij niet om daadkrachtig te handelen en snel en ad hoc afgewogen beslissingen te maken.

ALEX IN T VELD LR

Nevenactiviteiten

  • 2024, Dutch Turnaround Association / Lid 
  • 2021, Vereniging JIRA / Lid

Opleiding

  • 2024, Radboud Universiteit Nijmegen / CPO Insolventierecht voor curatoren (cum laude)
  • 2018, Tilburg University / Master Rechtsgeleerdheid (cum laude)

Alex heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Insolventierecht. Op grond van deze registratie zal hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nieuwsartikelen

Geschreven door Alex in 't Veld

Alle nieuwsartikelen
Alle nieuwsartikelen