Nieuws

Geldkraan dicht! Wat nu? Het WHOA-akkoord (2/7)

Gepubliceerd op 6 okt. 2021

Shutterstock 175340078
Einde steunpakketten voor banen en economie: wat zijn de mogelijkheden voor het saneren van schulden? Zonder instemming van alle schuldeisers toch sanering van schulden via een crediteurenakkoord bereiken? Met de op 1 januari 2021 in werking getreden Wet Homologatie Onderhands Akkoord, afgekort ‘de WHOA’, is dat mogelijk geworden. In dit artikel gaan wij kort in op het zogenoemde WHOA-akkoord. De WHOA De strekking van de WHOA is dat ondernemingen die verwachten op korte termijn niet meer aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, hun schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord kunnen aanbieden. In ons vorige artikel gingen we reeds in op de mogelijkheid om aan de schuldeisers een onderhands akkoord aan te bieden. Wat de WHOA uniek en vernieuwend maakt, is dat het akkoord bindend kan zijn voor alle schuldeisers, zelfs als niet alle schuldeisers daarmee hebben ingestemd. Een WHOA-akkoord kan namelijk ter homologatie (goedkeuring) worden aangeboden aan de rechtbank, wanneer het voldoet aan een aantal vereisten. Wordt het akkoord vervolgens gehomologeerd, dan is het bindend voor alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Met de WHOA kunt u uw crediteuren in sommige gevallen dus dwingen om medewerking te verlenen aan een akkoord. Strenge toetsing Omdat het homologeren van een WHOA-akkoord verstrekkende gevolgen heeft, wordt door de rechtbank streng getoetst of is voldaan aan de wettelijke vereisten voor het homologeren van het akkoord. Bij het opstellen van het akkoord dient dus goed te worden nagedacht over de inhoud daarvan. Zo moeten verschillende type schuldeisers in klassen worden ingedeeld, moeten er waarderingsrapporten en prognoses worden opgesteld en uit de inhoud van het akkoord moet blijken om welke redenen bepaalde keuzes zijn gemaakt. Transparantie is daarbij van essentieel belang. Het opstellen van een WHOA-akkoord zal dus enige tijd in beslag nemen. Gelukkig hoeft een ondernemer er in het opstellen van het akkoord niet in zijn eentje voor te staan. Hij kan van bijstand worden voorzien. Zo kan de rechtbank een observator of een herstructureringsdeskundige aanstellen die de ondernemer de gewenste en benodigde hulp kan aanbieden. Uiteraard kan een ondernemer ook een advocaat in de arm nemen. Kosten voor het opstellen van een WHOA-akkoord Het opstellen van een WHOA-akkoord zal niet alleen tijd in beslag nemen, maar daarvoor zullen ook kosten moeten worden gemaakt. Ook hierover is nagedacht. Voor ondernemers is het namelijk mogelijk om een TOA-krediet aan te vragen. Het TOA-krediet is een lening en biedt ondersteuning aan bedrijven die een WHOA-akkoord willen aanbieden aan hun schuldeisers. De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een TOA-krediet, is dat de onderneming de WHOA moet toepassen om tot goede afspraken met schuldeisers te komen. Om een beroep te doen op het TOA-krediet, moeten er verschillende documenten aan Qredits worden verstrekt. Deze organisatie is door het Ministerie van Economische Zaken aangesteld om de kredieten te beoordelen en te verstrekken. In deze blog hebben wij voor u op een rij gezet onder welke voorwaarden een TOA-krediet kan worden verstrekt en welke documenten dienen te worden ingediend. Tot slot Al met al is het aanbieden van een WHOA-akkoord in bepaalde gevallen een uitstekend middel om tot een sanering van de schulden te komen, zeker als te verwachten valt dat niet alle schuldeisers zullen instemmen. Overweegt u het aanbieden van een WHOA-akkoord of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op. Wij kunnen u op verschillende manieren en vanuit verschillende perspectieven van bijstand en informatie voorzien. In een reeks artikelen nemen advocaten Rowie Florijn en Alex in ’t Veld u in de komende drie weken mee in de mogelijkheden die u als ondernemer ter beschikking staan. Dit was het tweede artikel in de reeks.
  • 1: het crediteurenakkoord
  • 2: het WHOA-akkoord
  • 3: het surseanceakkoord
  • 4: de turboliquidatie
  • 5: de doorstart vanuit faillissement
  • 6: het faillissementsakkoord
  • 7: het WSNP-traject

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief