Nieuws

Geldkraan dicht! Wat nu? Het faillissementsakkoord (6/7)

Gepubliceerd op 21 okt. 2021

Cytonn photography n95 VM Lxq M2 I unsplash
Einde steunpakketten voor banen en economie: wat zijn de mogelijkheden voor het saneren van schulden? Als een faillissement wordt uitgesproken, bestaat er een mogelijkheid tot het instellen van verzet of hoger beroep om het faillissement ongedaan te maken. Blijft het faillissement van kracht, zou u kunnen denken aan een faillissementsakkoord: een door de failliet aangeboden akkoord aan de schuldeisers in het faillissement. Slaagt het akkoord? Dan eindigt het faillissement. Een dergelijk akkoord kan dus het overwegen waard zijn. Het akkoord In faillissement kan een akkoord alleen worden aangeboden door de failliet zelf. Het akkoord ziet op de betaling van een percentage van de vorderingen van de concurrente schuldeisers. Nadat het akkoord is aangeboden, wordt het voorgelegd ter stemming op de verificatievergadering. Tijdens deze vergadering kunnen alleen de concurrente schuldeisers die een vordering hebben die niet is betwist, stemmen over (de inhoud van) het akkoord. In beginsel stemmen preferente schuldeisers dus niet mee, tenzij zij afstand doen van de voorrangspositie die ze hebben. Dat brengt mee dat u met de preferente schuldeisers apart afspraken moet maken. In onze eerste blog schreven wij al over het akkoord buiten faillissement. Bij een faillissementsakkoord geldt ook dat het voor schuldeisers voordelig kan zijn om een akkoord aan te nemen. Dat geldt met name als u kunt aantonen dat de schuldeisers bij de reguliere afwikkeling van het faillissement door de curator onderaan de streep minder van hun vordering(en) betaald zullen krijgen. Dat zal al snel het geval zijn aangezien een faillissementsakkoord meestal door een derde partij wordt gefinancierd. Het door de derde partij gefinancierde bedrag zal bij de normale afwikkeling van een faillissement voor de curator aldus niet beschikbaar zijn in de boedel om uit te delen aan de schuldeisers. Ook bij het aanbieden van een faillissementsakkoord is het belangrijk dat u het proces zorgvuldig doorloopt. Met name de communicatie met de schuldeisers en de curator is van groot belang. Slaagt het akkoord doordat de wettelijk vereiste meerderheid van de schuldeisers heeft ingestemd? Dan wordt het akkoord gehomologeerd. Dat betekent dat het kracht heeft richting alle concurrente schuldeisers, zelfs als niet iedere schuldeiser daarmee heeft ingestemd of heeft tegengestemd. Na homologatie van het faillissementsakkoord zal het faillissement eindigen. Mogelijk kunt u daarna de ondernemingsactiviteiten weer voortzetten. U hebt de schulden dan via een faillissementsakkoord gesaneerd en start daarna opnieuw. Gevolgen voor de (nog openstaande) schulden Het akkoord betekent tegelijkertijd dat de schuldeisers niet de volledige vordering betaald zullen krijgen. Het onbetaald gelaten deel wordt een natuurlijke verbintenis. Daarvoor kunnen crediteuren de schuldenaar niet meer aanspreken. Tegelijkertijd kan een natuurlijke verbintenis wel leiden tot een verrekenbare vordering. Eén kans Let wel: voor een faillissementsakkoord geldt dat u het slechts één keer kunt aanbieden. Juist daarom is het van belang om het traject zorgvuldig en deskundig aan te pakken. Het verdient dan ook aanbeveling om tijdig juridische bijstand in te schakelen, enerzijds om de juiste inschatting te (laten) maken (is een akkoord wel de beste optie?) en anderzijds om het proces richting de verificatievergadering te begeleiden en het akkoord daadwerkelijk aan te bieden. Holla heeft veel curatoren in dienst zowel in Midden-Nederland (Utrecht/Flevoland) als in Brabant. Zij weten precies hoe een faillissementsakkoord tot stand komt en kunnen u als advocaat begeleiden bij het opstellen en aanbieden hiervan. In een reeks artikelen nemen advocaten Rowie Florijn en Alex in ’t Veld u mee in de mogelijkheden die u als ondernemer ter beschikking staan. Dit was het zesde artikel in de reeks. Lees ook onze eerdere artikelen:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief