Nieuws

Geldkraan dicht! Wat nu? Het WSNP-traject (7/7)

Gepubliceerd op 27 okt. 2021

Ben rosett Wd Jk XFQ4 VHY unsplash

Einde steunpakketten voor banen en economie: wat zijn de mogelijkheden voor het saneren van schulden?

De laatste mogelijkheid om schulden te saneren die wij bespreken, is er een die alleen openstaat voor natuurlijke personen (al dan niet met een eenmanszaak), namelijk de WSNP: de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (ook wel ‘de schuldsaneringsregeling’). Het hoofddoel van de WSNP is dat wordt tegengegaan dat een natuurlijke persoon tot in lengte van jaren met zijn schulden wordt achtervolgd. In dit artikel leggen wij uit hoe dit doel kan worden bereikt.

De WSNP

De natuurlijke persoon die in staat van faillissement is verklaard of die voorziet dat hij zijn schulden niet meer zal kunnen betalen, kan de rechtbank verzoeken de toepassing van de schuldsaneringsregeling uit te spreken. Het uitgangspunt bij de WSNP is anders dan bij een faillissement of een surseance van betaling. In een faillissement of een surseance staan  namelijk de belangen van de schuldeisers centraal, terwijl in een WSNP de belangen van de schuldenaar zwaar wegen. In een WSNP-traject wordt, net als in een surseance van betaling, een bewindvoerder aangesteld en ook in een WSNP-traject verliest de schuldenaar de bevoegdheid over tot de boedel behorende goederen te beschikken. Gedurende het WSNP-traject heeft de schuldenaar een aantal verplichtingen. Zo wordt er een ‘vrij te laten bedrag’ (VTLB) berekend en is de schuldenaar verplicht alles af te staan wat hij meer verdient dan dit VTLB. Met dat geld worden de schuldeisers betaald. Daarnaast is de schuldenaar verplicht zoveel mogelijk zijn best te doen om inkomsten te genereren zodat hij zoveel mogelijk schulden kan aflossen. Ook mag de schuldenaar geen nieuwe schulden maken.

Het akkoord

Ook in een WSNP-traject kan een schuldenaar een akkoord aan de schuldeisers aanbieden. Een belangrijk verschil met het faillissementsakkoord en het surseanceakkoord, is dat niet alleen concurrente schuldeisers mogen stemmen over het aangeboden akkoord, maar dat bij de schuldsaneringsregeling ook bevoorrechte schuldeisers stemmen. Voor het aannemen van het akkoord is een meerderheid van die bevoorrechte schuldeisers vereist. Slaagt het akkoord doordat de wettelijk vereiste meerderheid van de schuldeisers heeft ingestemd? Dan wordt het akkoord gehomologeerd, waarna de surseance eindigt.

Schone lei

Wordt er geen akkoord aangeboden of wordt de vereiste meerderheid voor een akkoord niet gehaald, moet de schuldenaar het WSNP-traject doorlopen. Het WSNP-traject houdt feitelijk in dat de schuldenaar gedurende drie jaren op een minimumniveau leeft, waarna de schuldsaneringsregeling eindigt en een ‘schone lei’ verkregen wordt. De schone lei houdt in dat alle schulden ten aanzien waarvan de WSNP werkt[1] niet langer afdwingbaar zijn. Deze niet afdwingbare (restant) schulden worden natuurlijke verbintenissen. Daarvoor kunnen schuldeisers de schuldenaar niet meer aanspreken.[2] Door het verkrijgen van een schone lei kan een schuldenaar dus ‘schuldenvrij’ een nieuwe (financiële) start maken.

Tot slot

Het WSNP-traject kan voor een natuurlijk persoon een uitstekend middel zijn om schulden te saneren. Het is echter ook een zwaar middel: de schuldenaar zal, tenzij een akkoord wordt aangenomen, drie jaar lang op een bestaansminimum moeten leven en van hem wordt verwacht alle medewerking te verlenen en zoveel mogelijk zijn best te doen om inkomsten te genereren. Slaagt hij daarin, verkrijgt hij een schone lei en kan hij een nieuwe (financiële) start maken. Overweegt u het aanvragen van een schuldsaneringsregeling? Wij kunnen u van advies voorzien. Ook kunnen wij u helpen met het opstellen en aanbieden van een schuldsaneringsakkoord. Neem gerust contact met ons op. In een reeks artikelen nemen advocaten Rowie Florijn en Alex in ’t Veld u mee in de mogelijkheden die u als ondernemer ter beschikking staan. Dit was het zevende en laatste artikel in de reeks. Lees ook onze eerdere artikelen: --- [1] Dit zijn zowel de concurrente als de preferente schuldeisers. [2] Wel kunnen natuurlijke verbintenissen tot een verrekenbare vordering leiden.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief