Nieuws

Geldkraan dicht! Wat nu? De turboliquidatie (4/7)

Gepubliceerd op 13 okt. 2021

Marc olivier jodoin Nq O In J ttq M unsplash
Einde steunpakketten voor banen en economie: wat zijn de mogelijkheden voor het saneren van schulden? In dit artikel gaan we kort in op de vierde mogelijkheid om schulden te saneren: de turboliquidatie. De turboliquidatie is in het rijtje van mogelijkheden om schulden te saneren, een vreemde eend in de bijt. De turboliquidatie draait in de kern namelijk niet om het saneren van de schulden, maar om het beëindigen van een rechtspersoon. Door de beëindiging van de rechtspersoon, blijven de schulden wel achter in de lege en ontbonden onderneming. De vereisten Alleen rechtspersonen kunnen turboliquideren. De eenmanszaak of de vennootschap onder firma komen aldus niet in aanmerking voor de turboliquidatie. Om een rechtspersoon te mogen turboliquideren, dient er volgens de wet[1] maar aan één voorwaarde te worden voldaan: de rechtspersoon mag niet meer over (aantoonbare) baten beschikken. Met andere woorden: de onderneming moet leeg zijn en er moet ook geen actief meer te verwachten zijn.  Een faillissement biedt in dergelijke gevallen geen uitkomst. Er zullen immers geen activa beschikbaar zijn of worden, waardoor de faillissementskosten niet voldaan kunnen worden. De turboliquidatie werkt als volgt. Door middel van een bestuursbesluit gevolgd door het indienen van het zogenoemde “artikel 17a- formulier” bij de Kamer van Koophandel, bewerkstelligt u een turboliquidatie. De rechtspersoon houdt dan per direct op te bestaan. Het bestuur van de onderneming dient hiervan opgaaf te doen bij de Kamer van Koophandel. De turboliquidatie is aldus snel en kan een eenvoudige beëindiging van de onderneming met schulden teweegbrengen. Toch kleven er ook risico’s aan de turboliquidatie. Zo kan de schuldeiser die achterblijft met een onbetaalde vordering alsnog om het faillissement verzoeken indien aanneembaar wordt dat er wél nog baten waren of te verwachten waren. Een ‘baat’ kan ook bestaan uit een (potentiële) vordering op het bestuur van de rechtspersoon, denk aan een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. Turboliquideren of toch op andere wijze saneren? Bij elk traject geldt dat de voorbereiding essentieel is. Het is daarom belangrijk om tijdig juridisch advies in te winnen. Wij kunnen met u beoordelen of u de onderneming voort kunt zetten en de schulden kunt saneren (bijvoorbeeld door het aanbieden van een crediteurenakkoord of een surseanceakkoord). Indien de opties voor het enkel saneren van schulden niet meer mogelijk zijn en de ondernemingsactiviteiten zijn of worden beëindigd, dan is de turboliquidatie mogelijk een goed, snel en efficiënt middel. Dan kunt u erna weer vooruit kijken. Tot slot Als uw onderneming in de kern levensvatbaar is, bestaan er dus mogelijkheden om een nieuwe (financieel gezonde) start te maken. Overweegt u in dat kader de turboliquidatie? Neem dan gerust contact op. Wij bespreken graag de kansen, maar ook de risico’s waarmee u rekening dient te houden. Wilt u direct alvast meer informatie over de turboliquidatie, lees dan dit artikel dat wij eerder schreven hierover. In een reeks artikelen nemen advocaten Rowie Florijn, Alex in ’t Veld en Michiel Stoové u in de komende drie weken mee in de mogelijkheden die u als ondernemer ter beschikking staan. Dit was het vierde artikel in de reeks. Lees ook onze eerdere artikelen: [1] Artikel 2:19 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief