Nieuws

Geldkraan dicht! Wat nu? Het surseanceakkoord (3/7)

Gepubliceerd op 12 okt. 2021

I Stock 1077145484
Einde steunpakketten voor banen en economie: wat zijn de mogelijkheden voor het saneren van schulden? De onderneming met betalingsmoeilijkheden kan de rechtbank verzoeken om een (voorlopige) surseance van betaling (hierna: ’’surseance’’). In dit artikel leggen wij uit wat een surseance inhoudt en bespreken wij de derde mogelijkheid om schulden te saneren: het surseanceakkoord. Surseance De (voorlopige) surseance kan worden gekarakteriseerd als een algemeen uitstel van betaling voor een onderneming. De surseance beoogt te voorkomen dat de onderneming met betalingsmoeilijkheden failliet wordt verklaard. Het is een tijdelijke situatie ter overbrugging van een tijdelijk liquiditeitsprobleem. Gedurende de surseance krijgt de onderneming de gelegenheid om zijn financiële problemen op te lossen. De surseance brengt rust voor de ondernemer(s) omdat de schuldeisers de onderneming niet meer kunnen dwingen tot  betaling gedurende de surseance. Alle lopende betalingsprocedures tegen de onderneming worden bovendien geschorst. Zo krijgt het uitstel van betaling vorm. De bewindvoerder Wordt (voorlopig) surseance verleend aan een onderneming, dan benoemt de rechtbank een bewindvoerder. De bewindvoerder onderzoekt de levensvatbaarheid van de onderneming. Daarnaast zal de bewindvoerder samenwerken met het bestuur van de onderneming: de één kan niet zonder de ander besluiten nemen die gevolgen hebben voor de onderneming. Het surseanceakkoord Gelijktijdig met het aanvragen van de surseance, kan de onderneming een akkoord aanbieden aan de schuldeisers. Net zoals bij het crediteurenakkoord dat wij bespraken in ons eerste artikel, wordt in een surseanceakkoord aan de schuldeisers aangeboden om een bepaald percentage van de nog openstaande schuld te voldoen tegen finale kwijting. Over dit akkoord zal door de concurrente schuldeisers worden gestemd.[1] Voor het aannemen van het akkoord dient de gewone meerderheid van de concurrente schuldeisers te hebben ingestemd. Is het akkoord aangenomen, dan wordt het ter homologatie (goedkeuring) voorgelegd aan de rechter. De rechter toetst of één van de wettelijke weigeringsgronden voor homologatie zich voordoet. Als dat niet het geval is, dan wordt het akkoord gehomologeerd. Het akkoord is dan verbindend voor alle schuldeisers, ook voor de schuldeisers die tegen hadden gestemd. Met het homologeren van het surseanceakkoord eindigt de surseance en blijft de onderneming voortbestaan. Uiteraard zal de onderneming het surseanceakkoord vervolgens moeten nakomen. Niet alle schuldeisers kunnen worden betrokken bij het akkoord Van belang is dat de surseance – kort gezegd – slechts werkt ten opzichte van zogenoemde concurrente schuldeisers en niet ten opzichte van bevoorrechte schuldeisers zoals het UWV en de Belastingdienst. Bevoorrechte schuldeisers kunnen pas worden betrokken bij het surseanceakkoord als zij afstand doen van hun voorrecht. Doen zij dat niet, dan zal de onderneming hen apart een onderhands akkoord moeten aanbieden, tenzij de onderneming hen volledig kan betalen. Dit onderhandse akkoord komt, anders dan het surseanceakkoord en het WHOA-akkoord, niet voor homologatie in aanmerking en alle bevoorrechte schuldeisers dienen dus in te stemmen met het onderhands akkoord, wil het voor uitvoering in aanmerking komen. Kan de schuldenaar de bevoorrechte schuldeisers niet volledig betalen en wordt hen niet tevens een akkoord aangeboden of stemmen zij daar niet unaniem mee in, dan kan dit een weigeringsgrond opleveren voor de homologatie van het surseanceakkoord. Voor de slagingskans van homologatie van het surseanceakkoord is dus van groot belang dat alle bevoorrechte schuldeisers volledig worden betaald, althans unaniem instemmen met een aan hen aangeboden onderhands akkoord.[2] Conclusie Het aanbieden van een surseanceakkoord dient goed te worden voorbereid, maar kan zeker een uitstekend middel zijn om schulden te saneren, zeker als de schuldenlast met name bestaat uit schulden aan concurrente schuldeisers. Bovendien brengt de surseance wat rust in zwaar weer, omdat de concurrente schulden tijdelijk worden ‘bevroren’. Heeft u hulp nodig bij het voorbereiden van een surseanceakkoord of met (het voorbereiden van) het aanvragen van surseance? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. In een reeks artikelen nemen advocaten Rowie Florijn en Alex in ’t Veld u in de komende drie weken mee in de mogelijkheden die u als ondernemer ter beschikking staan. Dit was het derde artikel in de reeks. [1] Surseance werkt alleen ten opzichte van concurrente schuldeisers. Hierover in de volgende alinea meer. [2] Dat is een nadeel ten opzichte van het WHOA-akkoord, waarin bevoorrechte schuldeisers wel kunnen worden betrokken en waarin het aan hen aangeboden akkoord wel kan worden gehomologeerd, zelfs indien de bevoorrechte schuldeisers unaniem tegenstemmen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief