Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht

Uw zakelijk succes is onze drijfveer

Als ondernemer heeft u zicht op uw bedrijf. Het ondernemen is u vertrouwd. Maar zoals iedere ondernemer komt u kansen en risico’s tegen. Wij zijn bij uitstek in staat u daarin terzijde te staan. Wij zijn bij ondernemingsrecht er op gericht om een optimaal klimaat te scheppen om juist dat te doen wat u wilt doen: ondernemen.

Financiering

Wij helpen u bij (her-)financiering van uw bedrijf of onderdelen daarvan in samenwerking met onze Banking & Finance experts. Ook helpen wij u waar nodig zekerheden te vestigen. Hierbij hebben wij oog voor zowel de civiele als de fiscale aspecten. Tevens zorgen wij ook voor risicospreiding binnen de groep van ondernemingen, zodat de risico’s blijven waar u ze heeft willen nemen. Bij transacties helpen wij u om uw risico’s beheersbaar te houden. Op deze manier komt u niet voor verrassingen of (bestuurders-)aansprakelijkheid te staan. Of dit nu going concern is of bij een verkoop- of doorstart traject.

Zwaar weer – insolventie / herstructurering

Insolventies komen voor in ieder economisch klimaat. Voor u als ondernemer kunnen er kansen liggen in een insolventie van een afnemer of concurrent. Omdat veel van onze advocaten veelvuldig als curator of bewindvoerder worden benoemd, zijn zij in staat u te helpen een overname tot een succes te maken. Wij helpen bij een (dreigend) faillissement van een opdrachtgever of afnemer om uw positie veilig te stellen en verliezen te beperken. Ook kijken wij of het mogelijk is om een negatief scenario om te buigen tot een ondernemerskans.

Ook als u zelf, onverhoopt, geconfronteerd mocht worden met (dreigende) discontinuïteit, zijn wij er om uw onderneming, haar bestuurders en haar commissarissen ter zijde te staan. Gericht op het voortbestaan van de onderneming, al dan niet door een sanering, alsmede om u te behoeden voor de valkuilen die in insolventiesituaties kunnen bestaan en die wij als geen ander kennen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?