Advocaat

Christel Kerkers

Na een waardevolle tijd in het (internationale) bedrijfsleven heeft Christel begin 2018 de overstap gemaakt naar de advocatuur. Sinds juli 2019 is zij werkzaam bij Holla. Zij richt zich op het insolventierecht en het ondernemingsrecht. Daarnaast wordt ze regelmatig door de rechtbank Midden-Nederland als curator aangesteld.

Christel is een enthousiast en positief ingesteld persoon die snel tot de kern van de zaak weet door te dringen. Door haar opgedane ervaring is zij in staat ondernemersbelangen op waarde te schatten en een zaak vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Zowel met betrekking tot advisering als in het bijstaan van ondernemers in juridische procedures. Daarbij streeft ze naar kwaliteit en gaat ze voor het hoogst haalbare voor de cliënt. Open en heldere communicatie acht zij van groot belang.
10049 LR

Opleiding

  • 2021, Radboud Universiteit Nijmegen / CPO Insolventierecht voor curatoren
  • 2016, Universiteit Utrecht / Master Recht en Onderneming
  • 2015, Universiteit Utrecht / Bachelor Rechtsgeleerdheid, notarieel traject inclusief civiel effect
  • 2012, Juridische Hogeschool Tilburg / Hbo rechten, propedeuse

Christel heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Insolventierecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.