Advocaat

Dirk de Jong

Dirk is werkzaam binnen de expertises Ondernemingsrechten Financiering, Zekerheden & Insolventies en staat ondernemingen bij in zowel voor- als tegenspoed. Hij begeleidt ondernemers in zwaar weer en is gespecialiseerd in het vestigen en uitwinnen van (persoonlijke en goederenrechtelijke) zekerheden, het herstructureren van schulden of financieringen en doorstarts. Daarnaast adviseert Dirk ook veel bij faillissementen en andere insolventieprocedures.


Inmiddels heeft Dirk ruime ervaring in het begeleiden van ondernemingen in zwaar weer en het bereiken van een doorstart. De eerste keer dat onder hoge tijdsdruk een doorstart moest plaatsvinden, heugt Dirk zich nog goed: binnen een enkele dag moest een akkoord worden bereikt tussen verschillende partijen die lijnrecht tegenover elkaar stonden. Dat lukte uiteindelijk met zeer veel moeite, maar met een positieve uitkomst voor alle betrokkenen.


Dirk is een advocaat met veel ambitie, een sterk analytisch vermogen en bedrijfsmatig inzicht. Hij houdt van het contact met ondernemers, verdiept zich graag in hun business en denkt strategisch met hen mee bij het zoeken naar een optimale oplossing, ook in uitdagende tijden voor de ondernemer. In de dynamiek en de (tijds)druk die daarmee vaak gepaard gaan, gedijt Dirk goed.

DIRK DE JONG LR

Opleiding

  • 2021 - heden, INSOLAD/Grotius Academie / Specialisatieopleiding Insolventierecht
  • 2018 -2019, CPO specialisatieopleiding / Insolventierecht voor curatoren (summa cum laude)
  • 2009 - 2015, Universiteit van Tilburg / Ondernemingsrecht en Strafrecht

Dirk heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Insolventierecht, Ondernemingsrecht, Faillissement, Surseance van betaling, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames, Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nieuwsartikelen

Geschreven door Dirk de Jong

Alle nieuwsartikelen
Alle nieuwsartikelen