Advocaat

Robbert Sjoerdsma

Robbert is sinds 2007 advocaat. Na een periode van 9 jaar bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam is hij in 2016 gestart als partner bij Holla legal & tax.


Robbert is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht en het (geneesmiddelen)reclamerecht.


Binnen het intellectueel eigendomsrecht houdt hij zich voornamelijk bezig met het adviseren, contracteren en procederen over handelsnaam-, merk-, model- en auteursrechtelijke kwesties. Robbert heeft een ruime proceservaring zowel voor de rechterlijke instanties als voor het Benelux en het Europese merkenbureau. In dit kader was hij betrokken bij diverse baanbrekende procedures die hebben geleid tot richtinggevende jurisprudentie. Verder adviseert Robbert over zaken waar sportrecht en het intellectueel eigendomsrecht elkaar kruizen, zoals licentieovereenkomsten, sponsorcontracten, royalty-overeenkomsten en portretrechtkwesties voor topsporters, clubs, makelaars en sponsors.


Binnen het reclamerecht heeft Robbert een bijzondere interesse voor zaken op het terrein van gezondheidszorg & life sciences, bijvoorbeeld betreffende geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, cosmetica en levensmiddelen. Hij procedeert veelvuldig voor de zelfreguleringsinstanties op dit terrein, zoals de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Reclame Code Commissie (RCC).


Kenmerkend voor Robbert is zijn doorzettingsvermogen om de zaak voor zijn cliënten tot een goed einde te brengen. Hij is altijd zacht voor de man, maar wel hard op de bal. Hij krijgt veel energie van het bedenken van creatieve (juridische) oplossingen voor zijn cliënten.


Robbert publiceert ook op zijn vakgebied en is spreker op congressen. Hij is verder (actief) lid van meerdere verenigingen binnen zijn expertise, waaronder de Vereniging voor Reclamerecht (VvRr), de Benelux Vereniging voor Merken- en Modellenrecht(BMM), de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI/VIE), de Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA) en de Vereniging Farmacie en Recht (VFenR).

ROBBERT SJOERDSMA LR

Nevenactiviteiten

  • Vereniging voor Reclamerecht (VvRr) / Penningmeester
  • Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) / Lid
  • Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE) / Lid
  • Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA) / Lid
  • Vereniging Farmacie en Recht (VFenR) / Lid

Opleiding

  • 2001 - 2007, Radboud Universiteit Nijmegen / Nederlands Privaatrecht
  • 2001 - 2007, Radboud Universiteit Nijmegen / Bedrijfswetenschappen

Robbert heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Intellectueel eigendomsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nieuwsartikelen

Geschreven door Robbert Sjoerdsma

Alle nieuwsartikelen
Alle nieuwsartikelen