Nieuws

De weg naar transparante influencermarketing: certificering voor influencers

Gepubliceerd op 29 apr. 2024

I Stock 1466050714

Het belang van transparantie in influencermarketing

In de wereld van influencermarketing groeit het belang van transparantie en duidelijkheid. Ondanks de toenemende populariteit blijft het voor volgers vaak een uitdaging om reclame te onderscheiden van reguliere content. Om deze kloof te overbruggen en de integriteit van influencermarketing te waarborgen, heeft de DDMA het initiatief genomen tot de oprichting van de voorlichtingswebsite www.influencerregels.com.

Regulering en certificering

De website dient als een educatief platform waar de regels en wetgeving met betrekking tot transparantie en reclame voor influencers gedetailleerd worden uitgelegd. De website bevat informatie over onder meer de Mediawet en de wet oneerlijke handelspraktijken, maar ook over zelfregulering, zoals de Nederlandse Reclame Code en de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing en de specifieke regels van social media platforms. Op die manier worden influencers op de hoogte gebracht van de relevante wet- en regelgeving die hen binden. Recentelijk is een nieuwe ontwikkeling toegevoegd aan dit initiatief: een certificeringsproces.

Het certificeringsproces

Het certificeringsproces begint met een e-learningprogramma dat influencers bewust maakt van de belangrijkste regels voor influencer marketing. Deze educatieve module, ontwikkeld in samenwerking met branche-experts en toezichthouders, behandelt een breed scala aan onderwerpen. Van de basisprincipes van transparante reclame tot specifieke regels voor verschillende doelgroepen, producten en sectoren. De influencers krijgen aldus een grondige training in de regelgeving die hen bindt. De onderwerpen die aan bod komen, omvatten onder andere:

  • Het verbod op het kopen van nepvolgers en neplikes.
  • Het verplicht gebruik van Kijkwijzer-icoontjes voor YouTubers, om inhoud te markeren die mogelijk niet geschikt is voor alle leeftijden.
  • Regels met betrekking tot het gratis ontvangen van producten, waarbij duidelijk moet worden aangegeven welk bedrijf achter de promotie zit.
  • Het juiste gebruik van hashtags, waarbij "#partner" en "#collab" niet langer geldige vermeldingen zijn om samenwerkingen aan te kondigen.
  • Het verbod op het maken van reclame voor vapes, dat altijd geldt, ondanks dat jonge influencers soms door fabrikanten worden benaderd.
  • Richtlijnen met betrekking tot 'finfluencing', waarbij het verboden is om zonder de juiste expertise advies te geven over beleggen en crypto.
  • Regels rondom alcoholreclame en de promotie van alcoholvrije vervangers, met aandacht voor het vermijden van blootstelling aan minderjarigen.

Na het doorlopen van het e-learningprogramma kunnen influencers na een afsluitend examen een certificaat behalen. Met het keurmerk kunnen influencers laten zien dat ze op een verantwoorde wijze reclame maken. In het openbaarregister is te achterhalen welke influencers het certificaat hebben behaald. De certificaten worden voor een jaar afgegeven en jaarlijks zullen deze influencers worden uitgenodigd om het certificaat te vernieuwen.

Toezicht en handhaving

Gecertificeerde influencers verbinden zich ertoe de regels van de Nederlandse Reclame Code en relevante wet- en regelgeving te respecteren. Bovendien worden zij na opname in openbare registers gemonitord door de Stichting Reclame Code. Indien een influencer de regels overtreedt zonder medewerking te verlenen, behoudt de DDMA zich het recht voor om het certificaat op te schorten of in te trekken.

Impact en toekomstperspectief

De invoering van het certificeringsproces markeert een belangrijke stap richting meer verantwoorde en transparante influencermarketing. Grote adverteerders hebben al aangegeven dat zij in de toekomst alleen nog willen samenwerken met gecertificeerde influencers. Door educatie, toezicht en handhaving wordt de integriteit van influencer marketing gewaarborgd, ten goede van volgers, influencers, adverteerders en platforms.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief