Nieuws

Europese wetgeving tegen greenwashing en misleidende productinformatie aangenomen

Gepubliceerd op 31 jan. 2024

I Stock 1409549269
Op 17 januari 2024 heeft het Europees Parlement een richtlijn aangenomen tegen greenwashing en misleidende productinformatie. Met een meerderheid van 593 stemmen vóór, 21 tegen en 14 onthoudingen is deze richtlijn ontworpen om consumenten te beschermen tegen misleidende marketingpraktijken. Daarnaast dient dit hen te helpen bij het nemen van weloverwogen aankoopbeslissingen.
Enkele belangrijke punten van de nieuwe richtlijn:
  • Verbod op algemene milieuclaims: De richtlijn verbiedt het gebruik van ongefundeerde algemene milieuclaims zoals "milieuvriendelijk", "natuurlijk", "biologisch afbreekbaar", "klimaatneutraal" en "eco".
  • Regulering van duurzaamheidskeurmerken: Alleen duurzaamheidskeurmerken gebaseerd op goedgekeurde certificeringsregelingen of ingesteld door overheidsinstanties zijn toegestaan.
  • Emissiecompensatieregelingen: Beweringen dat een product een neutraal, kleiner of positief effect op het milieu heeft als gevolg van emissiecompensatieregelingen zijn verboden.
  • Garantie-informatie: De richtlijn legt de nadruk op duurzaamheid door betere zichtbaarheid van garantie-informatie en een nieuw label voor goederen met een verlengde garantieperiode.
  • Vroegtijdige vervanging: Aanmaningen om verbruiksgoederen eerder te vervangen dan strikt noodzakelijk is, zoals bij printerinkt, worden verboden.
  • Reparatieclaims: Producten mogen niet als repareerbaar worden aangemerkt als ze dat niet zijn.
Het zal nog wel even duren voordat deze richtlijn in werking zal treden. De richtlijn moet nog worden goedgekeurd door de Europese Raad. Vervolgens wordt de richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad. Daarna hebben lidstaten 24 maanden de tijd om deze in nationaal recht om te zetten. Kan het bovenstaande totdat het zover is dan nog wel? Nee, veelal niet. Ook op grond van huidige wet- en regelgeving is het niet toegestaan om de consument te misleiden door je groener en duurzamer voor te doen dan je daadwerkelijk bent. De door het Europees Parlement aangenomen tekst is hier te raadplegen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief