Nieuws

Duurzaamheidsclaims liggen onder een vergrootglas, ook in de reisbranche

Gepubliceerd op 2 mei 2024

Simon english 48ner ZQC Hgo unsplash

Aanbieder van cruise maakt onvoldoende duidelijk wat wordt verstaan onder “duurzaam”.

Duurzaamheidsreclame in de reisbranche

Consumenten vinden het steeds belangrijker om duurzame keuzes te maken, zo ook bij de invulling van hun vakantiereizen.

De aanbieder van een cruise naar Noorwegen adverteerde in de Volkskrant van 22 december 2023 onder meer met de tekst:

Duurzame keuze

Op de website van die aanbieder stond ook nog het volgende:

Duurzaam toerisme

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Tegen deze reclame-uitingen werd een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. De Reclame Code Commissie deed op 19 maart 2024 uitspraak [link: https://www.reclamecode.nl/uit...]

Klachtprocedure Reclame Code Commissie

Klager meent dat in de krantenadvertentie op geen enkele wijze wordt onderbouwd of toegelicht dat de aangeboden cruisereis een “duurzame keuze” zou zijn.

Verder meent klager dat ook op de website van de aanbieder van de cruise op geen enkele wijze wordt verduidelijkt of onderbouwd op welke wijze adverteerder bij het organiseren van reizen rekening zou houden met “mensen, milieu, natuur en cultuur”, waarom “komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen” en waaruit “de belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkeling op de bestemming” bestaat.

De Reclame Code Commissie toetst beide uitingen aan artikel 3.1 Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR). Dat artikel bepaalt, kort gezegd, dat duurzaamheidsclaims op duidelijke, specifieke, juiste en ondubbelzinnige wijze moeten worden gepresenteerd en de gemiddelde consument niet misleiden over duurzaamheidsaspecten van de aangeprezen producten, of over de duurzaamheidsbijdrage van de adverteerder, en zo de consument ertoe brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

Beide uitingen doorstaan die toets niet.

Voor wat betreft het gebruik van de claim “duurzame keuze” geldt dat de term “duurzaam” geen vastomlijnde betekenis heeft. Daarom moet de adverteerder duidelijk maken welke invulling hij aan dit begrip geeft. Die invulling ontbreekt.

Hetzelfde geldt voor de uitingen op de website. De adverteerder onderbouwt niet op welke wijze rekening zou worden houden “met mensen, milieu, natuur en cultuur” bij het samenstellen van de reizen. Ook wordt niet toegelicht op welke manier adverteerder “een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming” levert.

De Reclame Code Commissie beveelt de adverteerder niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Conclusie

Duurzaamheidsclaims dienen deugdelijk onderbouwd te zijn. Een adverteerder zal moeten aangeven welke specifieke invulling er wordt gegeven aan het containerbegrip “duurzaam”, en welke concrete maatregelen er zijn genomen om de duurzaamheidsclaim te rechtvaardigen.

Hier [link: https://www.holla.nl/nieuws/de...] vindt u meer informatie over groene claims en reclame.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief