Nieuws

Merk- en modelregistratie in de Praktijk: Handelsnaam versus merknaam (5/13)

Gepubliceerd op 2 mei 2024

Katherine kromberg 0pt V0 E Td 7 I unsplash

Het Merken- en Modellenbureau van Holla viert dit jaar haar eerste lustrum! In de afgelopen vijf jaar hebben onze merk- en modelspecialisten vele cliënten bijgestaan bij de registratie en handhaving van hun merk- en modelrechten. In de dagelijkse praktijk merken we echter dat er nog onduidelijkheid bestaat over (het belang van) merk- en modelregistraties. In deze blogreeks gaan onze specialisten de komende weken in op de essentiële ins en outs van merk- en modelrechten.

In het eerste artikel van onze blogreeks is ingegaan op de vraag wat een merk precies is; een merk is een teken waarmee waren of diensten afkomstig van een bepaalde onderneming te onderscheiden zijn van waren of diensten afkomstig van andere ondernemingen. Maar wat is dan het verschil tussen een merknaam en een handelsnaam? En wat zijn de voordelen van het registreren van een merk ten opzichte van het enkel hebben van een handelsnaam? Op deze vragen zal in deze vijfde blog van de reeks een antwoord worden gegeven.


Wat is een handelsnaam precies?

Regelmatig worden de termen handelsnaam en merknaam door elkaar gebruikt. Maar vergist u zich niet: het is niet hetzelfde.

Een handelsnaam dient ter aanduiding van een onderneming. Het is de naam waaronder een onderneming naar buiten treedt. Soms worden de waren of diensten van een onderneming onder dezelfde naam aangeboden, bijvoorbeeld bij uitzendbureau Randstand. Daar is de handelsnaam “Randstand” en worden de uitzenddiensten aangeboden onder dezelfde (merk)naam. Bij Unilever is dat anders. Daar wordt “Unilever” enkel gebruikt als handelsnaam. De producten die dat bedrijf verkoopt, worden aangeboden onder andere (merk)namen, zoals “Dove”, “Glorix”, “Knorr”, “Lipton”, etc.

Het handelsnaamrecht ontstaat automatisch door het gebruik van de handelsnaam. Voor de verkrijging van dit recht is dus geen registratie nodig.

Het handelsnaamrecht geeft de eerste gebruiker van een bepaalde handelsnaam in een bepaalde regio het recht deze handelsnaam daar te gebruiken. Dit recht kan de eerste gebruiker inroepen tegen derden die op een later tijdstip een identieke of een verwarringwekkend overeenstemmende handelsnaam gebruiken in dezelfde regio voor eenzelfde type onderneming, maar alleen als de latere handelsnaam verwarring veroorzaakt met de handelsnaam van de eerste gebruiker.

Het handelsnaamrecht creëert dus geen monopolie, maar biedt enkel lokale bescherming. Het is slechts in te roepen daar waar de handelsnaam bekendheid geniet en in beginsel slechts beperkt tegen andere ondernemingen die de handelsnaam van uw onderneming zelf niet als handelsnaam gebruiken, maar enkel als (merk)naam voor de waren of diensten die zij aanbieden. Dit maakt het handelsnaamrecht beperkt.

De voordelen van een merk

In tegenstelling tot een handelsnaam, creëert een merknaam wel een monopolie op het gebruik daarvan voor de waren en/of diensten waarvoor het merk geregistreerd is. Het merkenrecht biedt dus niet slechts lokale bescherming, maar – afhankelijk van of het een Beneluxmerk of Uniemerk betreft (zie de derde blog in deze reeks voor de uitleg over het verschil daartussen) – voor de gehele Benelux of Europese Unie.

Dit betekent dat u met uw merk kunt optreden tegen iedere derde die eenzelfde of soortgelijk teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren en/of diensten in de Benelux of Europese Unie en vaak ook tegen ondernemingen die een aan dat merk identieke of een verwarringwekkend overeenstemmende handelsnaam gebruiken, indien door dat gebruik bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

Conclusie

Het handelsnaamrecht beschermt in beginsel enkel tegen identieke en verwarringwekkend overeenstemmende jongere handelsnamen in de regio en de branche waar uw onderneming actief is, terwijl het merkenrecht een uitgebreidere bescherming biedt. Door uw handelsnaam als merk te registreren, creëert u immers een monopolie op het gebruik daarvan in de gehele Benelux of Europese Unie voor de waren en/of diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Het registreren van een merk biedt aldus belangrijke voordelen.

Mocht u nog vragen hebben over merk- of modelrechten, of mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen van merk- en/of modelregistraties, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons deskundige team staat graag klaar om u verder te helpen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief