Nieuws

Online prijsdifferentiatie in beginsel toegestaan

Gepubliceerd op 22 jul. 2021

Prindo
Prindo hanteert verschillende prijzen voor hetzelfde artikel via verschillende online kanalen. Concurrent 123inkt kwam hiertegen op in kort geding. Zowel de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland[1] als het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden[2] wezen de vorderingen van 123inkt af. Op 2 juli 2021 verwierp de Hoge Raad[3] ook het cassatieberoep dat 123inkt tegen het arrest van het hof had ingesteld. Achtergrond Prindo en 123inkt verkopen allebei kantoorartikelen, waaronder inkt cartridges. Prindo adverteert via Google Shopping. Google shopping is een prijsvergelijkingswebsite waarop verkopers, tegen betaling, advertenties kunnen plaatsen voor hun producten, die vervolgens op prijsniveau met elkaar worden vergeleken. De door Prindo op Google Shopping geadverteerde prijzen zijn lager dan de prijzen die een klant moet betalen indien de webwinkel van Prindo rechtstreeks wordt bezocht. De klant die de Google Shopping advertentie aanklikt, wordt doorgeleid naar een speciaal daarvoor ingerichte pagina op de webwinkel. Op die pagina is de beperking opgenomen dat de klant maar één exemplaar van het geadverteerde artikel kan bestellen, omdat het een aanbieding zou betreffen. Concurrent 123inkt stelt dat Prindo zich met bovengenoemde handelwijze schuldig maakt aan misleidende reclame, ongeoorloofde vergelijkende reclame en oneerlijke handelspraktijken. Prijsdifferentiatie toegestaan In cassatie houdt stand het oordeel van het hof dat het hanteren van verschillende prijzen voor verschillende routes is toegestaan, dus bijvoorbeeld voor de route via Google Shopping en voor de rechtstreekse route naar de webwinkel van Prindo. Hetzelfde geldt voor het oordeel dat geen verplichting bestaat voor adverteerders om de klant te informeren op welke manier hij het geadverteerde product het goedkoopste zou kunnen verkrijgen. Weglaten afnamebeperking in advertentie is geen misleidende omissie Het hof overwoog verder – hetgeen ook in cassatie stand houdt – dat het op Google Shopping niet mogelijk is om aan te geven dat aan de geadverteerde prijs beperkingen kleven, zoals de afnamebeperking. De gebruikers van Google Shopping worden door het aanklikken van de advertentie echter doorgeleid naar een speciaal daarvoor ingerichte bestemmingspagina. Op die pagina wordt de klant correct geïnformeerd over de afnamebeperking. Als de klant zich op dat moment ‘bekocht’ voelt, kan hij besluiten niet tot aankoop over te gaan. Er is geen sprake van een misleidende omissie.[4] Prindo maakt geen vergelijkende reclame 123inkt stelde zich verder op het standpunt dat Prindo zich schuldig maakte aan ongeoorloofde vergelijkende reclame in de zin van art. 6:194a BW. Onder vergelijkende reclame wordt volgens voornoemd artikel verstaan “elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd”. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad overweegt dat de advertentie van Prindo op Google Shopping hier niet onder valt.[5] In de individuele advertentie wordt namelijk geen concurrerend product uitdrukkelijk of impliciet genoemd. De vergelijking zit dan ook niet in de advertentie als zodanig, maar in de weergave van de resultaten op Google Shopping. De vergelijking wordt dus niet door Prindo, maar door Google Shopping uitgevoerd. Conclusie Adverteerders zullen blij zijn met deze uitkomst, consumenten wellicht minder. In beginsel is het in Nederland namelijk toegestaan om verschillende prijzen te hanteren op verschillende online kanalen, mits de informatievoorziening en de prijsvoorwaarden maar duidelijk zijn op de desbetreffende kanalen. De adverteerder is niet verplicht de consument de weg te wijzen naar de laagste prijs.   [1] Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 25 februari 2019, IEF18263 (123inkt tegen Prindo). [2] Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 februari 2020, ECLI:NL:HR:2021:1040 (123inkt tegen Prindo). [3] HR 2 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1040 (123inkt tegen Prindo). [4] Als bedoeld in art. 6:193d lid 4 en art. 6:194 lid 4 BW. [5] Conclusie P-G 5 maart 2021, ECLI:NL:PHR:2021:334 (123inkt tegen Prindo).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief