Advocaat

Martijn Huisman

Martijn is sinds 1995 advocaat en sinds 2000 aan Holla verbonden. Vanaf 2008 is hij tevens partner. Al bij de start van zijn loopbaan is Martijn zich gaan toeleggen op het arbeidsrecht en inmiddels voert hij al jaren een geheel op dit rechtsgebied gespecialiseerde praktijk. Hij adviseert en procedeert over alle facetten van zowel het individuele als het collectieve arbeidsrecht en staat zowel werkgevers als werknemers bij. Martijn richt zich op de sectoren industrie, zakelijke dienstverlening, zorg & welzijn en woningcorporaties.


Martijn is een vakspecialist in hart en nieren, die zorgt dat hij alle facetten van zijn vak tot in de finesses beheerst. Hij wordt omschreven als ‘een snelle denker, die altijd scherp en creatief is’. Martijn verliest het persoonlijke aspect van een zaak nooit uit het oog. ‘Elke individuele zaak verdient mijn volle aandacht’, zo geeft hij aan.


Regelmatig is Martijn betrokken bij grote reorganisaties. In het grote spanningsveld dat er bij een reorganisatie heerst tussen werkgever enerzijds en vakbond, werknemers en/of ondernemingsraad anderzijds houdt Martijn het hoofd koel. Hij ziet het als zijn taak om de afstand tussen de verschillende partijen te overbruggen en een verbinding tussen hen tot stand te brengen.

MARTIJN HUISMAN LR

Nevenactiviteiten

  • Kanjerclub Eindhoven / Lid

Opleiding

  • 2012, Grotius Opleidingen / Arbeidsrecht
  • 1987 - 1995, Universiteit van Amsterdam / Nederlands Recht

Martijn heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nieuwsartikelen

Geschreven door Martijn Huisman

Alle nieuwsartikelen
Alle nieuwsartikelen