Zakelijke dienstverlening

De Zakelijke dienstverlening is sterk in beweging. Klanten zijn kritischer op de kwaliteit van de dienstverlening, de toegevoegde waarde en de kosten. Naast creativiteit en intensiever klantcontact, zoeken veel zakelijke dienstverleners mogelijkheden om met behulp van slimme technologie, nieuwe diensten te leveren en klanten te binden. Tegelijkertijd worden kosten beheerst door efficiënter te werken, personeelsreducties en samenvoeging of overname van branchegenoten.

Wij verlenen hierbij juridisch advies in de vorm van moderne ondernemingsstructuren, overnames, het aangaan en verbreken van samenwerkingsverbanden, alternatieve financieringen, zekerheden en intellectuele eigendom van elektronische diensten en nieuwe business modellen. Ook kunnen wij alle benodigde documenten zoals aandeelhoudersovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en algemene voorwaarden voor u opstellen. Wij helpen daarbij beroeps- en bedrijfsrisico’s te beheersen en meningsverschillen te voorkomen. Mocht u toch in een conflictsituatie terechtkomen – binnen samenwerkingsverband of daarbuiten – dan staan wij u graag terzijde. U kunt hierbij denken aan zowel civiele als tuchtrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures.

In de sector Zakelijke dienstverlening komen veel rechtsgebieden bijeen. Vanuit onze verschillende expertises bundelen wij voor u onze krachten. Zo brengen wij juridisch hoogstaand advies uit en kunnen wij u daadwerkelijk als adviseur en sparringpartner terzijde staan en met u voortijdig inspelen op de ontwikkelingen binnen de Zakelijke dienstverlening.

De Zakelijke dienstverlening maakt een belangrijk onderdeel uit van het Nederlandse bedrijfsleven. Tot onze cliënten behoren zakelijke dienstverleners die zeer verschillende activiteiten verrichten. U kunt hierbij denken aan accountants, notarissen, architecten, fiscalisten, financiële adviseurs, makelaars, verzekeraars, assurantietussenpersonen, automatiseringsbedrijven en uitzendbureaus.

Voor uw advocaat van Holla kijkt u verder op in deze pagina.

Kartelverbod

Verboden prijsafspraken en delen concurrentiegevoelige informatie.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in juli 2017 vijf importeurs van accu’s en de Branchevereniging beboet wegens gemaakte prijsafspraken en het delen van concurrentiegevoelige informatie, hetgeen geleid heeft tot beperking van de onderlinge concurrentie. Eerst wordt ingegaan op het feitencomplex, daarna op de juridische overwegingen van de ACM en de kwalificatie van de afspraken. Afgesloten wordt met een conclusie.

Feitencomplex
De branchevereniging BMWT (Ondernemersvereniging van fabrikanten en handelaren in Bouwmachines, Magazijninrichting, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen) en vijf importeurs van accu’s voor vorkheftrucks besloten in 2004 afspraken te maken om de sterk fluctuerende prijs van lood in onderling overleg aan te pakken. De marges stonden onder druk en zij wensten de marges te behouden. Afspraken werden gemaakt over een vaste “loodtoeslag”, die een vaste component ging vormen van de aan de afnemers door te berekenen prijzen. Die prijzen werden voor 10-30% bepaald door die afgesproken loodtoeslag. De loodtoeslag stond apart op de rekeningen die aan de afnemers werden toegezonden. Feitelijk werd een onderdeel van de prijs van accu’s zo vastgezet. De branchevereniging stuurde…

Advocaten in Zakelijke dienstverlening

Tom Zondag

Jaimy Vanenburg

Robbert Sjoerdsma

Boris Emmerig

Merel Franke

Dirk de Jong

Nicole Arendsen

Expertises


Arbeidsrecht >

Naoual Chedra

Robert Gebel

Robert van Muijen, Managing Partner

Reinoud van Oeijen

Martine Bouman

Joost Wasser

Martijn Huisman

Expertises


Arbeidsrecht >

Fabian David

Willemijn Fick-Nolet

Bas van Dooren, Managing Partner, Finance

Geeske van Campen

Peter de Bruijn

Kim de Bonth

Lucienne Theunissen

Barend Stroetinga

Expertises in Zakelijke dienstverlening

Belgian Desk

Mediation

Banking en Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht

Letselschade

Publicaties >

Neem direct contact op