Zakelijke dienstverlening

De Zakelijke dienstverlening is sterk in beweging. Klanten zijn kritischer op de kwaliteit van de dienstverlening, de toegevoegde waarde en de kosten. Naast creativiteit en intensiever klantcontact, zoeken veel zakelijke dienstverleners mogelijkheden om met behulp van slimme technologie, nieuwe diensten te leveren en klanten te binden. Tegelijkertijd worden kosten beheerst door efficiënter te werken, personeelsreducties en samenvoeging of overname van branchegenoten.

Wij verlenen hierbij juridisch advies in de vorm van moderne ondernemingsstructuren, overnames, het aangaan en verbreken van samenwerkingsverbanden, alternatieve financieringen, zekerheden en intellectuele eigendom van elektronische diensten en nieuwe business modellen. Ook kunnen wij alle benodigde documenten zoals aandeelhoudersovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en algemene voorwaarden voor u opstellen. Wij helpen daarbij beroeps- en bedrijfsrisico’s te beheersen en meningsverschillen te voorkomen. Mocht u toch in een conflictsituatie terechtkomen – binnen samenwerkingsverband of daarbuiten – dan staan wij u graag terzijde. U kunt hierbij denken aan zowel civiele als tuchtrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures.

In de sector Zakelijke dienstverlening komen veel rechtsgebieden bijeen. Vanuit onze verschillende expertises bundelen wij voor u onze krachten. Zo brengen wij juridisch hoogstaand advies uit en kunnen wij u daadwerkelijk als adviseur en sparringpartner terzijde staan en met u voortijdig inspelen op de ontwikkelingen binnen de Zakelijke dienstverlening.

De Zakelijke dienstverlening maakt een belangrijk onderdeel uit van het Nederlandse bedrijfsleven. Tot onze cliënten behoren zakelijke dienstverleners die zeer verschillende activiteiten verrichten. U kunt hierbij denken aan accountants, notarissen, architecten, fiscalisten, financiële adviseurs, makelaars, verzekeraars, assurantietussenpersonen, automatiseringsbedrijven en uitzendbureaus.

Voor uw advocaat van Holla kijkt u verder op in deze pagina.

Franchise update

Recent arrest Hoge Raad: Franchisegever eerder aansprakelijk bij ondeugdelijke prognose

HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:311 (Eiser/Street-One)
De Hoge Raad heeft zich onlangs weer uitgelaten over ondeugdelijke exploitatieprognoses en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid van de franchisegever ten opzichte van de franchisenemer.
Naar het oordeel van de Hoge Raad is een franchisegever die zélf haar prognoses opstelt veel sneller aansprakelijkheid voor ondeugdelijke prognoses dan eerder werd aangenomen.

Dit arrest van de Hoge Raad is in feite een vervolg op het Paalman/Lampenier-arrest van 25 januari 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AD7329). Hierin is door de Hoge Raad geoordeeld dat een franchisegever door de franchisenemer aansprakelijk kan worden gehouden voor ondeugdelijke prognoses, als de franchisegever wist van de fouten in de verstrekte prognose en zij de franchisenemer daarop niet attent heeft gemaakt.  In dit arrest ging het om een prognose die door een derde in opdracht van de franchisegever was opgesteld.

In het recente arrest van de Hoge Raad is bepaald dat als er sprake is van een door de franchisegever zelf opgestelde ondeugdelijke prognoses, zij daarvoor aansprakelijk is als dit te wijten is aan onzorgvuldigheid van haar kant. En dat geldt ook als de…

Advocaten in Zakelijke dienstverlening

Tom Zondag

Jaimy Vanenburg

Robbert Sjoerdsma

Boris Emmerig

Merel Franke

Dirk de Jong

Nicole Arendsen

Expertises


Arbeidsrecht >

Naoual Chedra

Robert Gebel

Robert van Muijen, Managing Partner

Reinoud van Oeijen

Martine Bouman

Joost Wasser

Martijn Huisman

Expertises


Arbeidsrecht >

Fabian David

Willemijn Fick-Nolet

Bas van Dooren, Managing Partner, Finance

Geeske van Campen

Peter de Bruijn

Kim de Bonth

Lucienne Theunissen

Barend Stroetinga

Britt van Helvert

Expertises in Zakelijke dienstverlening

Belgian Desk

Mediation

Banking en Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht

Letselschade

Publicaties >

Neem direct contact op