Zakelijke dienstverlening

De Zakelijke dienstverlening is sterk in beweging. Klanten zijn kritischer op de kwaliteit van de dienstverlening, de toegevoegde waarde en de kosten. Naast creativiteit en intensiever klantcontact, zoeken veel zakelijke dienstverleners mogelijkheden om met behulp van slimme technologie, nieuwe diensten te leveren en klanten te binden. Tegelijkertijd worden kosten beheerst door efficiënter te werken, personeelsreducties en samenvoeging of overname van branchegenoten.

Wij verlenen hierbij juridisch advies in de vorm van moderne ondernemingsstructuren, overnames, het aangaan en verbreken van samenwerkingsverbanden, alternatieve financieringen, zekerheden en intellectuele eigendom van elektronische diensten en nieuwe business modellen. Ook kunnen wij alle benodigde documenten zoals aandeelhoudersovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en algemene voorwaarden voor u opstellen. Wij helpen daarbij beroeps- en bedrijfsrisico’s te beheersen en meningsverschillen te voorkomen. Mocht u toch in een conflictsituatie terechtkomen – binnen samenwerkingsverband of daarbuiten – dan staan wij u graag terzijde. U kunt hierbij denken aan zowel civiele als tuchtrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures.

In de sector Zakelijke dienstverlening komen veel rechtsgebieden bijeen. Vanuit onze verschillende expertises bundelen wij voor u onze krachten. Zo brengen wij juridisch hoogstaand advies uit en kunnen wij u daadwerkelijk als adviseur en sparringpartner terzijde staan en met u voortijdig inspelen op de ontwikkelingen binnen de Zakelijke dienstverlening.

De Zakelijke dienstverlening maakt een belangrijk onderdeel uit van het Nederlandse bedrijfsleven. Tot onze cliënten behoren zakelijke dienstverleners die zeer verschillende activiteiten verrichten. U kunt hierbij denken aan accountants, notarissen, architecten, fiscalisten, financiële adviseurs, makelaars, verzekeraars, assurantietussenpersonen, automatiseringsbedrijven en uitzendbureaus.

Voor uw advocaat van Holla kijkt u verder op in deze pagina.

IP & Knowhow Protection


Bedrijfsgeheimen; horen, zien en zwijgen?

Uw drijfveer is net iets beter, sneller of praktischer te zijn dan de concurrent. Om net iets goedkoper te kunnen produceren. Net een iets beter eindproduct te kunnen opleveren. En daardoor de concurrentie net iets te snel af te zijn. U investeert daarom veel tijd en geld in het verwerven, ontwikkelen en toepassen van kennis, knowhow en informatie. Deze investeringen zijn goed voor u, maar ook voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven in het algemeen en voor de ontwikkeling van innovatief vermogen.

Vaak leiden deze investeringen tot het ontstaan van een IP-recht. Denk aan de registratie van een octrooi op een belangrijke technische vinding. Of aan het verwerven van een auteursrecht op een computerprogramma. Daarmee krijgt de houder van een dergelijk recht een monopolie op de toepassing van deze vinding of dat programma. Heel belangrijk en doorgaans heel zinvol. Maar bepaalde kennis die is ontwikkeld laat zich niet eenvoudig via één van de bestaande IP-rechten beschermen. Dat geldt onder meer voor knowhow en interne bedrijfsinformatie.

Daar komt verandering in. Inmiddels is door de Raad en het Europees Parlement een richtlijn aangenomen die beoogt om binnen de EU een eenvormig niveau van bescherming toe te kennen aan…

Advocaten in Zakelijke dienstverlening

Tom Zondag

Jaimy Vanenburg

Robbert Sjoerdsma

Boris Emmerig

Merel Franke

Dirk de Jong

Nicole Arendsen

Expertises


Arbeidsrecht >

Naoual Chedra

Robert Gebel

Robert van Muijen, Managing Partner

Reinoud van Oeijen

Martine Bouman

Joost Wasser

Martijn Huisman

Expertises


Arbeidsrecht >

Fabian David

Willemijn Fick-Nolet

Bas van Dooren, Managing Partner, Finance

Geeske van Campen

Peter de Bruijn

Kim de Bonth

Lucienne Theunissen

Barend Stroetinga

Britt van Helvert

Expertises in Zakelijke dienstverlening

Belgian Desk

Mediation

Banking en Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht

Letselschade

Publicaties >

Neem direct contact op