Zakelijke dienstverlening

De Zakelijke dienstverlening is sterk in beweging. Klanten zijn kritischer op de kwaliteit van de dienstverlening, de toegevoegde waarde en de kosten. Naast creativiteit en intensiever klantcontact, zoeken veel zakelijke dienstverleners mogelijkheden om met behulp van slimme technologie, nieuwe diensten te leveren en klanten te binden. Tegelijkertijd worden kosten beheerst door efficiënter te werken, personeelsreducties en samenvoeging of overname van branchegenoten.

Wij verlenen hierbij juridisch advies in de vorm van moderne ondernemingsstructuren, overnames, het aangaan en verbreken van samenwerkingsverbanden, alternatieve financieringen, zekerheden en intellectuele eigendom van elektronische diensten en nieuwe business modellen. Ook kunnen wij alle benodigde documenten zoals aandeelhoudersovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en algemene voorwaarden voor u opstellen. Wij helpen daarbij beroeps- en bedrijfsrisico’s te beheersen en meningsverschillen te voorkomen. Mocht u toch in een conflictsituatie terechtkomen – binnen samenwerkingsverband of daarbuiten – dan staan wij u graag terzijde. U kunt hierbij denken aan zowel civiele als tuchtrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures.

In de sector Zakelijke dienstverlening komen veel rechtsgebieden bijeen. Vanuit onze verschillende expertises bundelen wij voor u onze krachten. Zo brengen wij juridisch hoogstaand advies uit en kunnen wij u daadwerkelijk als adviseur en sparringpartner terzijde staan en met u voortijdig inspelen op de ontwikkelingen binnen de Zakelijke dienstverlening.

De Zakelijke dienstverlening maakt een belangrijk onderdeel uit van het Nederlandse bedrijfsleven. Tot onze cliënten behoren zakelijke dienstverleners die zeer verschillende activiteiten verrichten. U kunt hierbij denken aan accountants, notarissen, architecten, fiscalisten, financiële adviseurs, makelaars, verzekeraars, assurantietussenpersonen, automatiseringsbedrijven en uitzendbureaus.

Voor uw advocaat van Holla kijkt u verder op in deze pagina.

Merkgebruik

Snackbar Wendy’s slaagt er niet in normaal gebruik voor alle klassen aan te tonen en verliest twee van de drie klassen.

Twee klassen minder voor het merk Wendy’s
De rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaalde dat snackbar Wendy’s haar merk niet gebruikt voor snacks. Lees in dit artikel wanneer een merk wordt gebruikt voor de geregistreerde waren en diensten en concludeer of u uw merk gebruikt voor de klassen waarvoor het geregistreerd is

De partijen
Op 15 februari 2017 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant een interessant vonnis gewezen. Tussen Quality is our recipe LLC (QIOR)  en Wendy’s was een geschil ontstaan. QIOR maakt deel uit van The Wendy’s Company. The Wendy’s Company is een multinationaal snel-service hamburgerbedrijf dat meer dan 6500 restaurants heeft. Wendy’s is een snackbar in Goes.

Eerste procedure: QIOR verliest merken
De zaak is een gevalletje ‘wie een kuil graaft voor een ander..’. In 1997 startte Wendy’s een procedure tegen (de rechtsvoorganger van) QIOR. Op verzoek van Wendy’s werden diverse Beneluxmerken van QIOR vervallen verklaard, werden twee Beneluxmerken nietig verklaard en werd het QIOR verboden een handelsnaam dan wel teken te gebruiken die de naam Wendy’s (of een overeenstemmend teken) bevat.

Oppositie tegen…

Advocaten in Zakelijke dienstverlening

Tom Zondag

Jaimy Vanenburg

Robbert Sjoerdsma

Boris Emmerig

Merel Franke

Dirk de Jong

Nicole Arendsen

Expertises


Arbeidsrecht >

Naoual Chedra

Robert Gebel

Robert van Muijen, Managing Partner

Reinoud van Oeijen

Martine Bouman

Joost Wasser

Martijn Huisman

Expertises


Arbeidsrecht >

Fabian David

Willemijn Fick-Nolet

Bas van Dooren, Managing Partner, Finance

Geeske van Campen

Peter de Bruijn

Kim de Bonth

Lucienne Theunissen

Barend Stroetinga

Expertises in Zakelijke dienstverlening

Belgian Desk

Mediation

Banking en Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht

Letselschade

Publicaties >

Neem direct contact op