Zakelijke dienstverlening

De Zakelijke dienstverlening is sterk in beweging. Klanten zijn kritischer op de kwaliteit van de dienstverlening, de toegevoegde waarde en de kosten. Naast creativiteit en intensiever klantcontact, zoeken veel zakelijke dienstverleners mogelijkheden om met behulp van slimme technologie, nieuwe diensten te leveren en klanten te binden. Tegelijkertijd worden kosten beheerst door efficiënter te werken, personeelsreducties en samenvoeging of overname van branchegenoten.

Wij verlenen hierbij juridisch advies in de vorm van moderne ondernemingsstructuren, overnames, het aangaan en verbreken van samenwerkingsverbanden, alternatieve financieringen, zekerheden en intellectuele eigendom van elektronische diensten en nieuwe business modellen. Ook kunnen wij alle benodigde documenten zoals aandeelhoudersovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en algemene voorwaarden voor u opstellen. Wij helpen daarbij beroeps- en bedrijfsrisico’s te beheersen en meningsverschillen te voorkomen. Mocht u toch in een conflictsituatie terechtkomen – binnen samenwerkingsverband of daarbuiten – dan staan wij u graag terzijde. U kunt hierbij denken aan zowel civiele als tuchtrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures.

In de sector Zakelijke dienstverlening komen veel rechtsgebieden bijeen. Vanuit onze verschillende expertises bundelen wij voor u onze krachten. Zo brengen wij juridisch hoogstaand advies uit en kunnen wij u daadwerkelijk als adviseur en sparringpartner terzijde staan en met u voortijdig inspelen op de ontwikkelingen binnen de Zakelijke dienstverlening.

De Zakelijke dienstverlening maakt een belangrijk onderdeel uit van het Nederlandse bedrijfsleven. Tot onze cliënten behoren zakelijke dienstverleners die zeer verschillende activiteiten verrichten. U kunt hierbij denken aan accountants, notarissen, architecten, fiscalisten, financiële adviseurs, makelaars, verzekeraars, assurantietussenpersonen, automatiseringsbedrijven en uitzendbureaus.

 

Voor uw advocaat van Holla kijkt u verder op in deze pagina.

 

Genot boom


Het genot van een boom

Bij graafwerkzaamheden raakt een boom beschadigd. Moet de schade aan de boom in de vorm van verminderd genot worden vergoed? Hoe moet zulke schade dan worden begroot? De Hoge Raad doet uitspraak.

Wat was de aanleiding?

In de gemeente Heiloo raken de wortels van een zomereik beschadigd bij graafwerkzaamheden door een netbeheerder. Uit een taxatierapport blijkt dat de schade € 5.000,- bedraagt. Dit taxatierapport is gebaseerd op het zogenaamde Rekenmodel.

Het geschil bij de Hoge Raad

Wanneer een boom wordt beschadigd, maar deze niet vervangen hoeft te worden, moeten de kosten voor het herstel van de boom worden vergoed. Daarover bestaat geen discussie. In geschil is of ook ander nadeel moet worden vergoed en zo ja, hoe dit moet worden begroot.

De Hoge Raad oordeelt dat een beschadigde boom die niet vervangen hoeft te worden tot het moment van beschadiging de functie die hij eerder had in volle omvang heeft kunnen vervullen. Ook daarna zal hij die functie deels nog vervullen. Daarom bestaat de begroting van de schade van een beschadigde boom niet uit de kosten die in het verleden zijn gemaakt om het genot van een boom te verkrijgen en te behouden, die daardoor hun doel zouden hebben gemist. Het nadeel dat wordt ondervonden van een…

Advocaten in Zakelijke dienstverlening

Joost Wasser

Reinoud van Oeijen

Barend Stroetinga

Martine Bouman

Robert van Muijen

Martijn Huisman

Expertises


Arbeidsrecht >

Kim de Bonth

Anne Coenders

Willemijn Fick-Nolet

Harald Wiersema

Robert Gebel, Managing Partner

Bas van Dooren

Merel Franke

Boris Emmerig, Managing Partner, Finance

Peter de Bruijn

Robbert Sjoerdsma

Jaimy Vanenburg

Tom Zondag

Expertises in Zakelijke dienstverlening

Letselschade

Banking & Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy

Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer

Ondernemingsrecht & vennootschapsrecht

Bouw- en Huurrecht

Mediation

Belgian Desk

Arbeidsrecht

Publicaties >

Neem direct contact op

Spring naar toolbar