Zakelijke dienstverlening

De Zakelijke dienstverlening is sterk in beweging. Klanten zijn kritischer op de kwaliteit van de dienstverlening, de toegevoegde waarde en de kosten. Naast creativiteit en intensiever klantcontact, zoeken veel zakelijke dienstverleners mogelijkheden om met behulp van slimme technologie, nieuwe diensten te leveren en klanten te binden. Tegelijkertijd worden kosten beheerst door efficiënter te werken, personeelsreducties en samenvoeging of overname van branchegenoten.

Wij verlenen hierbij juridisch advies in de vorm van moderne ondernemingsstructuren, overnames, het aangaan en verbreken van samenwerkingsverbanden, alternatieve financieringen, zekerheden en intellectuele eigendom van elektronische diensten en nieuwe business modellen. Ook kunnen wij alle benodigde documenten zoals aandeelhoudersovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en algemene voorwaarden voor u opstellen. Wij helpen daarbij beroeps- en bedrijfsrisico’s te beheersen en meningsverschillen te voorkomen. Mocht u toch in een conflictsituatie terechtkomen – binnen samenwerkingsverband of daarbuiten – dan staan wij u graag terzijde. U kunt hierbij denken aan zowel civiele als tuchtrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures.

In de sector Zakelijke dienstverlening komen veel rechtsgebieden bijeen. Vanuit onze verschillende expertises bundelen wij voor u onze krachten. Zo brengen wij juridisch hoogstaand advies uit en kunnen wij u daadwerkelijk als adviseur en sparringpartner terzijde staan en met u voortijdig inspelen op de ontwikkelingen binnen de Zakelijke dienstverlening.

De Zakelijke dienstverlening maakt een belangrijk onderdeel uit van het Nederlandse bedrijfsleven. Tot onze cliënten behoren zakelijke dienstverleners die zeer verschillende activiteiten verrichten. U kunt hierbij denken aan accountants, notarissen, architecten, fiscalisten, financiële adviseurs, makelaars, verzekeraars, assurantietussenpersonen, automatiseringsbedrijven en uitzendbureaus.

Voor uw advocaat van Holla kijkt u verder op in deze pagina.

Discriminatie door de transitievergoeding?

Het uitsluiten van AOW-gerechtigden van het recht op een transitievergoeding leidt tot leeftijdsdiscriminatie. Althans, dat is het standpunt van een 73-jarige werknemer wiens arbeidsovereenkomst per 1 april 2016 met toestemming van het UWV is beëindigd. De werknemer was op 1 januari 2000 in dienst getreden en had gedurende het dienstverband de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd was de werknemer in dienst gebleven, zodat de werknemer sindsdien naast zijn loon uit dienstverband, ook een AOW-uitkering en een aanvullend pensioen ontving.

Bij het einde van het dienstverband heeft de werkgever geen transitievergoeding voldaan aan de werknemer, terwijl de werknemer wel langer dan 24 maanden in dienst was geweest. In artikel 7:673, lid 7 onder b BW is namelijk bepaald dat de transitievergoeding niet is verschuldigd indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Nadat de kantonrechter het verzoek van de werknemer om een transitievergoeding van € 28.000,- had afgewezen, heeft de werknemer de zaak voorgelegd aan het hof te
‘s-Hertogenbosch. Ter onderbouwing van zijn recht op een transitievergoeding heeft de werknemer het standpunt ingenomen dat de…

Advocaten in Zakelijke dienstverlening

Tom Zondag

Jaimy Vanenburg

Robbert Sjoerdsma

Boris Emmerig

Merel Franke

Dirk de Jong

Nicole Arendsen

Expertises


Arbeidsrecht >

Naoual Chedra

Robert Gebel

Robert van Muijen, Managing Partner

Reinoud van Oeijen

Martine Bouman

Joost Wasser

Martijn Huisman

Expertises


Arbeidsrecht >

Fabian David

Willemijn Fick-Nolet

Bas van Dooren, Managing Partner, Finance

Geeske van Campen

Peter de Bruijn

Kim de Bonth

Lucienne Theunissen

Barend Stroetinga

Britt van Helvert

Expertises in Zakelijke dienstverlening

Belgian Desk

Mediation

Banking en Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht

Letselschade

Publicaties >

Neem direct contact op