Zorg & Welzijn

De Zorg- en Welzijnssector is complex en volop in beweging. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld aan kwaliteit en transparantie. Vele buitenstaanders bemoeien zich met de zorg. Wij hebben jarenlange ervaring binnen de sector Zorg & Welzijn. Wij beschikken niet alleen over de juridische kennis, wij zijn ook daadwerkelijk werkzaam geweest in de zorg. Samen met u delen wij deze passie voor de zorg en het zorgen voor de mensen. Zo kunnen wij u en uw organisatie effectief begeleiden.

In de sector Zorg & Welzijn kunnen juridische kwesties op zeer uiteenlopende terreinen spelen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidsrecht, vastgoed, aansprakelijkheid en verzekeringen, bestuursrecht, arbeidsrecht of ondernemingsrecht. U kunt daarbij denken aan samenwerking in de zorg, financiering van de zorg en kwaliteit waartoe het medisch tuchtrecht hoort. Doordat wij vanuit diverse expertises onze krachten bundelen kunnen wij uw organisatie juridische dienstverlening op maat aanbieden. Ook ondersteunen wij u bij aanbestedingen, beleidsontwikkeling, organisatieaanpassingen, samenwerkingsvormen en nieuwe organisatiestructuren.

In een sector waarin op juridisch gebied zoveel diverse zaken kunnen spelen hechten wij veel waarde aan proactiviteit. Wij zijn niet alleen vakspecialisten, maar ook uw businesspartner. U kunt erop vertrouwen dat wij uw wereld kennen en tijdig op ontwikkelingen in de gezondheidszorg inspringen.

Holla ontzorgt! Vindt uw advocaat van Holla onderaan deze pagina.

Whitepaper Tuchtrecht

Deze whitepaper gaat over de hoofdlijnen van een (medische) tuchtprocedure. Niet omdat u juridisch bijgeschoold moet worden, maar wel omdat een tuchtprocedure één van de mogelijke juridische reacties kan zijn op een incident bij de behandeling van een patiënt én het tuchtrecht een steeds belangrijkere positie inneemt. Deze whitepaper beschrijft het doel van het tuchtrecht, de taak van de tuchtcolleges, de tuchtnormen, de maatregelen, de procedure en sluit af met enkele cijfers en een blik op de toekomst.

  • Vul hieronder uw gegevens in en ontvang gratis de Whitepaper over Tuchtrecht!

Advocaten in Zorg & Welzijn

Nicole Arendsen

Expertises


Arbeidsrecht >

Jacqueline de Vries

Stijn Hoppenbrouwers

Mark van der Schoor

Joost Wasser

Hans Mulder

Expertises


Arbeidsrecht >

Martijn Huisman

Expertises


Arbeidsrecht >

Caroline van der Kolk-Heinsbroek

Kim de Bonth

Pieter Bakker

Expertises


Arbeidsrecht >

Petra Domevscek

Expertises


Arbeidsrecht >

Ferry Weelen

Expertises in Zorg & Welzijn

Aanbestedingsrecht

Overheid

Mediation

Gezondheidsrecht

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht

Letselschade

Publicaties >

Neem direct contact op