Nieuws

Toezegging leidinggevende: kennismigrant recht op vast contract?

Gepubliceerd op 27 okt. 2023

I Stock 1393620306
Een leidinggevende laat aan een kennismigrant weten dat zijn contract wordt verlengd voor onbetaalde tijd. Een paar dagen later komt de werkgever daarop terug: ze zijn toch niet zo tevreden over het werk van de werknemer, en de werkgever biedt daarom een contract voor bepaalde tijd aan. Waar kan de werknemer, waarbij zijn verblijfsvergunning afhangt van de arbeidsovereenkomst, van uitgaan? Mag de werknemer vertrouwen op de toezegging van de leidinggevende? Lees hieronder hoe de rechter daarover oordeelt.

Wat speelde er in deze zaak?

De werkgever is een onderneming die zich richt op onder meer sportkleding. De werknemer om wie het gaat heeft een Sri Lankaanse nationaliteit en verblijft in Nederland op grond van een verblijfsvergunning als kennismigrant. Op 1 september 2022 treedt de werknemer in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor de duur van 12 maanden. De werkgever beschikt over een (noodzakelijke) tewerkstellingsvergunning voor de werknemer, namelijk voor de duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op 26 april 2023 bericht de leidinggevende van de werknemer hem via e-mail dat zijn arbeidsovereenkomst wordt voorgezet voor onbepaalde tijd. Twee dagen later, op 28 april 2023, ontvangt de leidinggevende een e-mail van HR waarin staat dat HR feedback over het functioneren van de werknemer heeft gekregen en dat de werknemer daarom eerst een verlenging voor bepaalde tijd wordt gegeven. Op 27 juni 2023 wordt de werknemer tijdens zijn beoordelingsgesprek medegedeeld dat zijn contract niet wordt verlengd. Een maand later doet de werkgever een laatste aanbod om het contract met nog één maand te verlengen, met de mededeling dat verdere verlenging daarna niet mogelijk is en dat de werknemer vervolgens mag solliciteren.

Rechtszaak

De werknemer is het daar niet mee eens en start zowel een verzoekschriftprocedure als een procedure in kort geding, waarbij hij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd claimt als gevolg van de toezegging van zijn leidinggevende. De werkgever voert aan dat de leidinggevende niet gemachtigd was om de toezegging te doen, en dat bovendien de toezegging niet zonder voorwaarden is gedaan. Om die reden zou geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand zijn gekomen.

Oordeel rechter

Spoedeisend belang Omdat sprake is van een kort geding moet er een spoedeisend belang zijn. De rechter oordeelt dat dat er is. Het verblijfsrecht van de werknemer is namelijk afhankelijk van zijn dienstverband, en daarnaast heeft hij vanaf 1 oktober 2023 geen inkomen meer. Toezegging De rechter oordeelt dat de leidinggevende in zijn e-mail van 26 april 2023 aan werknemer een toezegging zonder voorbehoud maakt. De toezegging dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verlengd is dus ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk gedaan. Op een ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezegging gegeven door een bevoegd persoon kan een werkgever in beginsel niet terugkomen. Of de leidinggevende volgens de regels van deze werkgever wel of niet bevoegd was om deze toezegging te doen, is volgens de rechter niet relevant. De enige vraag die beantwoord moet worden is of de werknemer kon en mocht begrijpen dat de toezegging door een bevoegd persoon is gedaan. En dat is het geval. De werknemer mocht erop vertrouwen dat de leidinggevende bevoegd was om deze toezegging te doen, en de werkgever heeft onvoldoende onderbouwd dat de werknemer van het beleid op de hoogte was of moest zijn. Daarnaast neemt de rechter mee dat de werknemer als kennismigrant zijn verblijfsrecht zal verliezen als hij niet op korte termijn een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit die aan de kennismigrantenregeling voldoet. De rechter komt dan ook tot het (voorlopige) oordeel dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is verlengd. De werkgever moet een tewerkstellingsvergunning aanvragen, en zodra de vergunning is verleend moet de werkgever de werknemer toelaten tot zijn werk. Er is ook een loonbetalingsverplichting. Dat er nog geen tewerkstellingsvergunning is komt in dit geval voor rekening en risico van de werkgever.

Conclusie

Een toezegging vanuit de werkgever kan vergaande consequenties hebben, zo blijkt uit deze zaak. Bij de vraag of een werkgever aan een toezegging kan worden gehouden moet worden is van belang of de werknemer kon en mocht begrijpen dat de toezegging door een bevoegd persoon is gedaan. Is dat het geval, dan mocht de werknemer daarop vertrouwen en dan treden de gevolgen daarvan in, zo is het oordeel in deze zaak. Een tip voor werkgevers: wees zorgvuldig in toezeggingen, dus ook van leidinggevenden. Is er toch enige twijfel? Dan is het verstandig om een voorbehoud te maken. Vragen over de toezegging van een contract, of over de arbeidsovereenkomst van een kennismigrant? Neem dan contact op met Joris van HaalenMarloes Stuurop of Martijn Huisman. Dit artikel is mede geschreven door Laura Winters (student-stagiaire).

Mogelijk interessante artikelen voor u:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief