Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn ondernemingen die maatschappelijke doelen verwezenlijken. Het bijzondere aan deze organisaties is dat het speelveld wordt bepaald door overheid, markt en maatschappij. Dit speelveld verandert continu. De activiteiten van woningcorporaties gaan tegenwoordig veel verder dan het enkel beschikbaar stellen en verdelen van betaalbare woonruimten.

Bij de activiteiten van woningcorporaties komen allerlei juridische zaken kijken, op het gebied van het huurrecht en het snijvlak met de zorg/woonbegeleiding, het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht, het privacyrecht, publiekrechtelijke regelgeving en vraagstukken rondom financiering of automatisering. Al deze verschillende facetten tezamen vragen om een totaalpakket van specialistische juridische ondersteuning. Wij bieden u dat totaalpakket.

Thuis in sociale woningbouw

Wij werken samen met woningcorporaties, overheden, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, en onderwijsinstellingen. Zo worden wij onder andere ingeschakeld voor juridisch kwesties rondom woonbegeleiding, overlast, woonfraude, hennepteelt, gebreken en ZAV-zaken. Ook helpen wij u bij het opstellen van bijvoorbeeld gebruiksovereenkomsten, woonbegeleidingsovereenkomsten en driepartijenovereenkomsten. Wij verzorgen op uw verzoek maatwerk.

Uw advocaat van Holla vindt u onderaan deze pagina.

Laatste kans

Laatste-kans-overeenkomst

De laatste-kans-overeenkomst is een veelgebruikt instrument van woningcorporaties om overlast gevende huurders nog een laatste kans te geven zich als goed huurder te gedragen. In deze procedure oordeelt het hof, in tegenstelling tot de kantonrechter, dat een woningcorporatie in de laatste-kans-overeenkomst geen zorgplicht op zich heeft genomen en dat het verhaal voor huurster ‘een keer ophoudt’.

De huurovereenkomst met de overlast gevende huurster was al een keer door de kantonrechter ontbonden maar de woningcorporatie heeft haar toch nog een laatste kans geboden en haar een huurovereenkomst voor de duur van drie jaar aangeboden met de afspraak dat als huurster zich aan alle voorwaarden in de laatste-kans-overeenkomst houdt de tijdelijke overeenkomst aan het eind zal worden omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een van de voorwaarden betrof de verplichting om (externe) zorg te accepteren en daaraan actief mee te werken. De overlast van huurster duurt voort en huurster weigert medewerkers van de woningcorporatie tot de woning toe te laten waardoor het zorgtraject niet van de grond komt.

De woningcorporatie vordert ontbinding en ontruiming.

De kantonrechter stelt vast dat de overlast inderdaad voortduurt en dat huurster te…

Advocaten in Woningcorporaties

Robert Gebel

Nina van Wylick

Renaldo Willems

Annelies Overmars

Expertises in Woningcorporaties

Aanbestedingsrecht

Overheid

Banking en Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht

Publicaties >

Neem direct contact op