Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn ondernemingen die maatschappelijke doelen verwezenlijken. Het bijzondere aan deze organisaties is dat het speelveld wordt bepaald door overheid, markt en maatschappij. Dit speelveld verandert continu. De activiteiten van woningcorporaties gaan tegenwoordig veel verder dan het enkel beschikbaar stellen en verdelen van betaalbare woonruimten.

Bij de activiteiten van woningcorporaties komen allerlei juridische zaken kijken, op het gebied van het huurrecht en het snijvlak met de zorg/woonbegeleiding, het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht, het privacyrecht, publiekrechtelijke regelgeving en vraagstukken rondom financiering of automatisering. Al deze verschillende facetten tezamen vragen om een totaalpakket van specialistische juridische ondersteuning. Wij bieden u dat totaalpakket.

Thuis in sociale woningbouw

Wij werken samen met woningcorporaties, overheden, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, en onderwijsinstellingen. Zo worden wij onder andere ingeschakeld voor juridisch kwesties rondom woonbegeleiding, overlast, woonfraude, hennepteelt, gebreken en ZAV-zaken. Ook helpen wij u bij het opstellen van bijvoorbeeld gebruiksovereenkomsten, woonbegeleidingsovereenkomsten en driepartijenovereenkomsten. Wij verzorgen op uw verzoek maatwerk.

 

Uw advocaat van Holla vindt u onderaan deze pagina.

 

Sluitingsbevoegdheid


Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden: winst voor verhuurders

Wijziging

Het heeft even geduurd, maar het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13b Opiumwet  is op 11 december jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt de bevoegdheid van de burgemeester om op grond van artikel 13b Opiumwet een zogeheten ‘drugspand’ te sluiten uitgebreid. De bevoegdheid van de burgemeester om tot sluiting van een pand over te gaan gaat namelijk ook gelden voor het geval dat in een woning of lokaal voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur, chemicaliën en versnijdingsmiddelen (strafbare voorbereidingshandelingen). Het enkel aantreffen van vervoermiddelen, gelden of andere betaalmiddelen valt niet onder strafbare voorbereidingshandelingen.

De sluitingsbevoegdheid van de burgemeester geldt op dit moment alleen voor gevallen waarin daadwerkelijk drugs in een pand worden aangetroffen, verkocht, afgeleverd of verstrekt. Dit wordt in de praktijk als een gemis ervaren, omdat de burgemeester onder de huidige regelgeving niet tot sluiting van een pand kan overgaan indien bijvoorbeeld wel apparatuur om drugs mee te kweken of te maken in een pand wordt aangetroffen, maar…

Advocaten in Woningcorporaties

Robert Gebel, Managing Partner

Publicaties >

Neem direct contact op

Expertises in Woningcorporaties

Banking & Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer

Bouw- en Huurrecht

Overheid

Aanbestedingsrecht

Arbeidsrecht

Publicaties >

Neem direct contact op

Spring naar toolbar