Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn ondernemingen die maatschappelijke doelen verwezenlijken. Het bijzondere aan deze organisaties is dat het speelveld wordt bepaald door overheid, markt en maatschappij. Dit speelveld verandert continu. De activiteiten van woningcorporaties gaan tegenwoordig veel verder dan het enkel beschikbaar stellen en verdelen van betaalbare woonruimten.

Bij de activiteiten van woningcorporaties komen allerlei juridische zaken kijken, op het gebied van het huurrecht en het snijvlak met de zorg/woonbegeleiding, het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht, het privacyrecht, publiekrechtelijke regelgeving en vraagstukken rondom financiering of automatisering. Al deze verschillende facetten tezamen vragen om een totaalpakket van specialistische juridische ondersteuning. Wij bieden u dat totaalpakket.

Thuis in sociale woningbouw

Wij werken samen met woningcorporaties, overheden, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, en onderwijsinstellingen. Zo worden wij onder andere ingeschakeld voor juridisch kwesties rondom woonbegeleiding, overlast, woonfraude, hennepteelt, gebreken en ZAV-zaken. Ook helpen wij u bij het opstellen van bijvoorbeeld gebruiksovereenkomsten, woonbegeleidingsovereenkomsten en driepartijenovereenkomsten. Wij verzorgen op uw verzoek maatwerk.

Uw advocaat van Holla vindt u onderaan deze pagina.

Gekoppelde huur- en zorgovereenkomsten

Het scheiden van wonen en zorg is een onderwerp dat zorginstellingen en woningcorporaties al een aantal jaren bezighoudt. Zorginstellingen huren veelal van een woningcorporatie en hebben dan de keuze om zelf individuele huurcontracten af te sluiten met hun cliënten of dit te laten doen door de woningcorporatie. Indien de zorginstelling zelf zorgvastgoed in eigendom heeft wordt vaak de expertise van een woningcorporatie ingeroepen voor het verhuurproces.

Koppelbeding
Meestal wordt er in de huurovereenkomst een koppelbeding opgenomen, waarbij de huurder verplicht wordt om zorg af te nemen bij de partij die genoemd wordt in het contract. Ondanks de koppeling tussen de huurovereenkomst en de zorgovereenkomst wordt in de praktijk regelmatig geprocedeerd over de vraag of beëindiging van de zorgovereenkomst automatisch leidt tot het einde van de huurovereenkomst of dat de huurder toch aanspraak kan maken op huurbescherming. Uit de uitspraken die hierover in de laatste jaren zijn gedaan blijkt dat het meestal aankomt op de uitleg van de specifieke omstandigheden van het geval. Van belang is dat het zorgelement voldoende overheerst. De koppeling van de zorg en de huurovereenkomst met de uitdrukkelijke bepaling dat zij onderling afhankelijk van elkaar zijn, is daarvoor niet…

Advocaten in Woningcorporaties

Robert Gebel

Nina van Wylick

Renaldo Willems

Annelies Overmars

Expertises in Woningcorporaties

Aanbestedingsrecht

Overheid

Banking en Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht

Publicaties >

Neem direct contact op