Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn ondernemingen die maatschappelijke doelen verwezenlijken. Het bijzondere aan deze organisaties is dat het speelveld wordt bepaald door overheid, markt en maatschappij. Dit speelveld verandert continu. De activiteiten van woningcorporaties gaan tegenwoordig veel verder dan het enkel beschikbaar stellen en verdelen van betaalbare woonruimten.

Bij de activiteiten van woningcorporaties komen allerlei juridische zaken kijken, op het gebied van het huurrecht en het snijvlak met de zorg/woonbegeleiding, het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht, het privacyrecht, publiekrechtelijke regelgeving en vraagstukken rondom financiering of automatisering. Al deze verschillende facetten tezamen vragen om een totaalpakket van specialistische juridische ondersteuning. Wij bieden u dat totaalpakket.

Thuis in sociale woningbouw

Wij werken samen met woningcorporaties, overheden, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, en onderwijsinstellingen. Zo worden wij onder andere ingeschakeld voor juridisch kwesties rondom woonbegeleiding, overlast, woonfraude, hennepteelt, gebreken en ZAV-zaken. Ook helpen wij u bij het opstellen van bijvoorbeeld gebruiksovereenkomsten, woonbegeleidingsovereenkomsten en driepartijenovereenkomsten. Wij verzorgen op uw verzoek maatwerk.

Uw advocaat van Holla vindt u onderaan deze pagina.

Wet doorstroming

Wet doorstroming huurmarkt 2015

Op 1 juli 2016 is de ‘Wet doorstroming huurmarkt 2015’ in werking getreden. Advocaat Nina van Wylick, van de BU Overheid & Vastgoed, bespreekt de stand van zaken.

Kortdurende huurovereenkomsten

Sinds de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 is het mogelijk om met betrekking tot woonruimte kortdurende huurovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten.

Op grond van artikel 7:271 lid 1 BW is het mogelijk om voor een zelfstandige woonruimte een tijdelijke huurovereenkomst voor een periode van maximaal twee jaar aan te gaan. In de huurovereenkomst moet expliciet worden opgenomen voor hoe lang de huurovereenkomst wordt aangegaan. Voor onzelfstandige woonruimte geldt een maximale duur van vijf jaar.

De huurovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege aan het einde van de overeengekomen termijn, zonder dat daartoe opzegging is vereist. De verhuurder dient de huurder enkel schriftelijk te informeren dat de huurovereenkomst op de afgesproken datum eindigt. Dit bericht dient maximaal drie maanden en uiterlijk één maand voordat de huurovereenkomst eindigt aan de huurder te worden verzonden. Wanneer de huurder niet (tijdig) door de verhuurder wordt geïnformeerd over het naderende einde van de huurovereenkomst…

Advocaten in Woningcorporaties

Robert Gebel

Nina van Wylick

Renaldo Willems

Annelies Overmars

Expertises in Woningcorporaties

Aanbestedingsrecht

Overheid

Banking en Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht

Publicaties >

Neem direct contact op