Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn ondernemingen die maatschappelijke doelen verwezenlijken. Het bijzondere aan deze organisaties is dat het speelveld wordt bepaald door overheid, markt en maatschappij. Dit speelveld verandert continu. De activiteiten van woningcorporaties gaan tegenwoordig veel verder dan het enkel beschikbaar stellen en verdelen van betaalbare woonruimten.

Bij de activiteiten van woningcorporaties komen allerlei juridische zaken kijken, op het gebied van het huurrecht en het snijvlak met de zorg/woonbegeleiding, het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht, het privacyrecht, publiekrechtelijke regelgeving en vraagstukken rondom financiering of automatisering. Al deze verschillende facetten tezamen vragen om een totaalpakket van specialistische juridische ondersteuning. Wij bieden u dat totaalpakket.

Thuis in sociale woningbouw

Wij werken samen met woningcorporaties, overheden, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, en onderwijsinstellingen. Zo worden wij onder andere ingeschakeld voor juridisch kwesties rondom woonbegeleiding, overlast, woonfraude, hennepteelt, gebreken en ZAV-zaken. Ook helpen wij u bij het opstellen van bijvoorbeeld gebruiksovereenkomsten, woonbegeleidingsovereenkomsten en driepartijenovereenkomsten. Wij verzorgen op uw verzoek maatwerk.

Uw advocaat van Holla vindt u onderaan deze pagina.

Wet Kwaliteitsborging

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen – stand van zaken

Op verzoek van minister Plasterk heeft  de Eerste Kamer op 11 juli 2017 besloten om de stemming over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen. Dit in aanvulling op de toezegging van de minister dat de wet niet voor 1 januari 2019 in werking zal treden. De wet was eerder dit jaar met ruime meerderheid van stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is gebleken dat de aansprakelijkheidsverbetering die in het wetsvoorstel is opgenomen gesteund wordt. Veel discussie bestaat echter over de wijzigende rol van de gemeente bij het bouwtoezicht. In het wetsvoorstel is bepaald dat bouwplannen niet langer vooraf door de gemeenten worden gecontroleerd. De bouwkwaliteit zal worden gecontroleerd door een private kwaliteitsborger. De gemeente heeft wel nog een handhavende rol. Het is nog niet bekend of de minister met een zogeheten novelle (een wetsvoorstel dat dient ter verbetering of aanvulling van een wetsvoorstel dat reeds bij de Eerste Kamer aanhangig is of reeds is aangenomen, maar nog niet van kracht is geworden) komt. Indien dat het geval is, zal het wetsvoorstel eerst opnieuw door de Tweede Kamer moeten.

 

Advocaten in Woningcorporaties

Robert Gebel

Nina van Wylick

Renaldo Willems

Annelies Overmars

Expertises in Woningcorporaties

Aanbestedingsrecht

Overheid

Banking en Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht

Publicaties >

Neem direct contact op