Arbeidsrecht

Voor het succes van uw bedrijf zijn uw medewerkers van onschatbare waarde. Maar werkgever zijn komt met de nodige uitdagingen. Bedrijfsregelingen, reorganisaties, collectieve- en individuele ontslagen, flexibele arbeidsvormen, de normering van topinkomens, de medezeggenschap.

Ook werknemers kunnen tegen lastige vraagstukken aanlopen. Onze arbeidsrechtadvocaten helpen u uw doelen te bereiken met een strategisch en juridisch goed doordacht advies.

Holla Advocaten kent uw branche binnen en van buiten. Wij weten wat u bezighoudt en staan met raad en daad naast u. Samen met u werken wij aan een langdurige, hoogstpersoonlijke relatie met uw succes als uitgangspunt.

U kunt bij onze arbeidsrechtadvocaten terecht voor bijstand op het vlak van:

  • Reorganisaties
  • De Wet Normering Topinkomens (WNT)
  • Flexibele arbeidsvormen
  • Individuele geschillen met medewerkers
  • Privacy (AVG/GDPR)
  • Medezeggenschapsrecht (WOR)
  • CAO- en bedrijfsregelingen
  • En alle overige onderwerpen op het vlak van arbeid en inkomen

 

Duidelijkheid over de rechten en plichten van werkgever én werknemer? Zie verder op deze pagina voor onze arbeidsrechtelijke experts.

Nieuwe detacheringsrichtlijn

Na eerdere gele kaart toch compromis bereikt over de Detacheringsrichtlijn Op 11 april 2018 is overeenstemming bereikt over de Europese herziening van de Detacheringsrichtlijn. In maart 2016 hebben 11 parlementen een negatief oordeel over deze Richtlijn uitgesproken en werd een...

Meer lezen

Wetsvoorstel arbeidsrecht

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in internetconsultatie Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt daarom met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De...

Meer lezen

Advocaten in Arbeidsrecht

Petra Domevscek

Expertises


Arbeidsrecht >

Pieter Bakker

Bert van den Boom

Expertises


Arbeidsrecht >

Martijn Huisman

Expertises


Arbeidsrecht >

Mark van der Schoor

Peggie van Vugt, Wetenschappelijk Bureau

Nicole Arendsen

Expertises


Arbeidsrecht >

Sjoerd Vincenten, juridisch medewerker

Jaimy Vanenburg

Joost Schunselaar

Expertises


Arbeidsrecht >

Joost Wasser

Angela Ruijter

Expertises


Arbeidsrecht >