Nieuws

Bevoegdheid van de Nederlandse rechter

Gepubliceerd op 25 nov. 2022

I Stock 694666020
Op 4 mei 2022 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in een bevoegdheidsincident. Hierin gaat het om de vraag of de rechtbank Rotterdam internationaal bevoegd was om te oordelen over deze kwestie.

Wat was er aan de hand?

Inter-Burgo is een bedrijf dat zich bezighoudt met de import van Koreaanse en Japanse etenswaren uit Azië en het verhandelen daarvan in Europa. Het bedrijf heeft haar (voormalig) statutair bestuurder aangesproken op onbehoorlijk bestuur en vordert vergoeding van de daardoor geleden schade, een bedrag van maar liefst bijna 10 miljoen euro. De statutair bestuurder (bestuurder) had een managementovereenkomst gesloten met het bedrijf. De bestuurder werpt in deze procedure een “incidentele vordering” op. Hij vindt dat de rechtbank Rotterdam niet bevoegd is om over de vorderingen van het bedrijf te beslissen. De achtergrond hiervan is dat de bestuurder stelt niet in Nederland te wonen op het moment dat hij door het bedrijf werd gedagvaard. Vermoed wordt dat hij op dat moment in Frankrijk woonde. Dat staat echter niet vast. In deze uitspraak gaat de rechtbank alleen in op het bevoegdheidsincident. Eerst moet namelijk worden vastgesteld of de rechtbank Rotterdam wel bevoegd is om te beslissen in de hoofdzaak.

Beoordeling van de rechtbank

Wat volgt is een uitvoerig gemotiveerd - maar technisch - vonnis van maar liefst 12 pagina’s over de vraag of de Rotterdamse rechtbank bevoegd is. Kort samengevat werkt de rechtbank uit of zij bevoegd is op grond van de Brussel I-bis Verordering (Brussel-I-bis-Vo) dan wel het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarbij is onder meer van belang of de bestuurder een arbeidsovereenkomst had met het bedrijf. De rechtbank oordeelt dat er géén sprake was van een arbeidsovereenkomst. Dit omdat er volgens haar geen sprake was van een ondergeschiktheidsrelatie tussen het bedrijf en de bestuurder. Dat betekent dat de bepalingen uit Brussel-I-bis-Vo en het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die een bevoegdheid aannemen op basis van het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet van toepassing zijn. Uiteindelijk oordeelt de rechtbank Rotterdam dat zij wel degelijk bevoegd is, zonder dat hiervoor nodig is dat wordt vastgesteld waar de bestuurder daadwerkelijk woonde op het moment dat hij werd gedagvaard. De rechtbank motiveert dit als volgt. Artikel 7 Brussel-I-bis-Vo bepaalt dat een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, in een andere lidstaat kan worden opgeroepen. Namelijk bij het gerecht van de plaats waar de verbintenis is uitgevoerd die aan de eis ten grondslag ligt. Het bedrijf waarvan deze man  bestuurder was, is statutair gevestigd in Rotterdam. Hierdoor wordt Rotterdam gezien als de plaats van uitvoering. In de situatie dat de bestuurder op het moment van dagvaarden in Frankrijk woonde, is de rechtbank Rotterdam op basis van deze bepaling bevoegd om over deze zaak te oordelen. Ook als niet vast komt te staan dat de bestuurder op dat moment in Frankrijk woonde, is de rechtbank Rotterdam bevoegd. In dat geval op grond van artikel 6 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit artikel bepaalt dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft in zaken die gaan om een verbintenis uit overeenkomst, als die verbintenis in Nederland is uitgevoerd. Hierbij speelt het dus geen rol of de bestuurder wel woonachtig was in een Europese lidstaat. De rechtbank Rotterdam is bevoegd vanwege het feit dat de bestuurder zijn verplichtingen uit de managementovereenkomst in Nederland heeft uitgevoerd. Waar hij woonde speelt bij dit artikel eigenlijk geen rol.

Conclusie

De rechtbank Rotterdam acht zich bevoegd om over de hoofdzaak te oordelen. Deze uitspraak laat goed zien dat het lang niet altijd eenvoudig is om vast te stellen welke rechtbank op basis waarvan bevoegd is. Er kunnen verschillende rechtsgronden zijn om de bevoegdheid van de Nederlandse rechter aan te nemen. Heeft u vragen over bevoegdheidskwesties of grensoverschrijdende arbeidskwesties? Neemt u dan gerust contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten Marloes Stuurop, Martijn Huisman of Joris van Haalen.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief